Aktualności

Fundusz Sołecki zatwierdzony.

W dniu 26 września w Starej Szkole odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców, tematem którego było uchwalenie Funduszu Sołeckiego dla wsi Krasiejów na rok 2018. W zebraniu uczestniczyło 20 osób, które zatwierdziły Fundusz Sołecki.  Rada Sołecka i Sołtys zgłosili następujące przedsięwzięcia:

1. Funkcjonowanie „Starej Szkoły”, jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia – 11000,00 zł.

2. Poprawa estetyki wsi – 2500,00 zł.

3. Działalność kulturalna i promocja wsi – 15818,00 zł.

W sprawach rożnych poruszane były problemy nurtujące mieszkańców.  Wnioski do realizacji:

1. Zamontowanie ekranów wyciszających przy boisku szkolnym ze względu na uciążliwy dla mieszkańców hałas panujący tam od godzin porannych do wieczornych.

2. Zamontowanie skrzynki pocztowej i stworzenie punktu pocztowego w centrum wsi, aby ułatwić starszym mieszkańcom wsi (których z roku na rok przybywa) możliwość uiszczania opłat i usługi łącznościowe oraz postawienie znaku o ograniczeniu szybkości na ulicy Sporackiej ze względu na bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

3. Ustawienie znaku o ograniczeniu prędkości do 40 km/h na ulicy Brzeziny ze względu na intensywny ruch ciężkich samochodów (w pobliżu jest skład węglowy i materiałów budowlanych) i ich parkowanie wzdłuż ulicy powodujące brak dobrej widoczności.

4. Wniosek, aby przy odbiorze nowo wybudowanej kładki obecni byli przedstawiciele  Rady Sołeckiej i Sołtys wsi ( jeden z mieszkańców zwrócił uwagę, że na powierzchni chodnika będzie gromadziła się woda opadowa, gdyż wysokie krawężniki będą utrudniały jej odpływ).

5. Wniosek o interwencję w sprawie oświetlenia mostu ze względu na panujące tam ciemności  stwarzajace zagrożenie użytkownikom drogi.

Sołtys i Rada Sołecka.

  • Data aktualizacji: 2018-10-16 08:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 875 565