Aktualności

Oficjalne otwarcie kładki przez rzekę Mała Panew

W dniu 27.10.2017 (w piątek) dokonano oficjalnego otwarcia nowej kładki i ciągu drogi dojazdowej dla pieszych i rowerzystów przez rzekę Mała Panew. Budowa fragmentu chodnika była rozpoczęta w roku 2014 i w końcu inwestycja doczekała się pomyślnego zakończenia link. Kładka współfinansowana w 85% w ze środków UE w całości kosztowała 2. 802. 677 zł, z czego udział powiatu opolskiego wynosił 423 376 zł. Obiekt jest częścią projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj, burmistrz Ozimka Jan Labus oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jacek Dziatkiewicz

Cieszy fakt, że w realizacji ścieżki uczestniczyła min. firma "HALEX" z Krasiejowa, która budowała drugą część odcinka ciągu pieszo - rowerowego łączącego się z kładką i bardzo dobrze wywiązała się ze swego zdania.

Również regionalna gazeta NTO pisze o otwarciu kładki.

  • Data aktualizacji: 2018-10-16 08:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 875 697