Historia wsi

 

Historia wsi

Początki Krasiejowa i jego rozwój.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z  dnia 23 sierpnia 1292, kiedy to włodarz Bratacho z Crasseowa nabył prawa do krasiejowskiej ziemi poświadczając  dokument księcia opolskiego Bolka. Wieś Krasiejów jest  najstarszą miejscowością gminy Ozimek. W 1464 roku archidiakon kolegiaty w Opolu pobierał dziesięcinę z Krasiejowa.

W ciągu wieków nazwa wsi ulegała nieznacznym zmianom: w roku 1292 mamy Crasseow, a w 1353 spolszczoną nazwę Kraseow. Rok 1531 przynosi zmianę na Krasseyow, a w 1612 pojawia się zniemczona nazwa Krascheloff. Brzmienie to zmieniało się jeszcze kilkakrotnie, tak więc w 1679 mamy Krassieow, a w 1688 – Krasieyow. Na starych mapach  z XVIII I XIX w. powtarza się nazwa Krascheow i ta nazwa wsi utrzymywała się  najdłużej.  Od 1936 do 1945 roku nazwa wsi brzmiała Schönhorst. Po wojnie wieś nazwano Krasiejów.

         
Ryc. 1  Herb Krasiejowa Ryc. 2  Pieczęć urzędowa na dokumencie

W herbie Krasiejowa  widnieje stóg siana i para skrzyżowanych grabi. Na górze okręgu umieszczono napis „Krascheow, na dole zaś napis „In Oppler Creys (W okręgu opolskim).

Ważnym wydarzeniem dla wsi oraz jej mieszkańców było zbudowanie w 1518 r. drewnianego kościoła, który przetrwał do 1804 r. oraz klasztoru, który mieścił się na terenie dzisiejszego nadleśnictwa. W tymże samym roku stanął nowy, murowany kościół, z drewnianą wieżą.

W 1754 roku nastąpiło ważne wydarzenie, które w ogromnym stopniu przyczyniło się do rozwoju gospodarczego wsi, a mianowicie budowa huty żelaza nad brzegiem Małej Panwi. Do produkcji stali używano miedzy innymi rudy darniowej z okolic Krasiejowa. Popyt na żelazo kowalne i odlewy był powodem rozszerzenia bazy produkcyjnej na Krasiejów.

Dnia 9.10.1766 roku nadinspektor stawowy Neuwertz wyznaczył miejsce dla nowego zakładu, który miał się mieścić na prawym brzegu Małej Panwi między Krasiejowem a kolonią hutniczą Hüttendorf.

14. 04.1767r. minister do spraw Śląska von Schlabrendorff nakazał budowę w tym miejscu pieców fryszerskich. Wysoki piec hutniczy wybudowano już tego właśnie roku. 

W 1781 roku hutę podporządkowano urzędowi hutniczemu w Ozimku. W Królewsko – Pruskiej Żelaznej Hucie w Krasiejowie, w 1795 roku zatrudnieni byli: Fabricius, Leo Woitek (kontroler), Carl Colisko (mistrz),Christian Kuchler (mistrz), Carl Viola, Gses Slodek (kowale), Johann Hoffmann (placowy), Urban Conietzko, Philip Beckstein (podgrzewacze). Już w roku  1810 zakład dawał  utrzymanie  22 jej mieszkańcom. Pod koniec wojen napoleońskich w 1815 roku przeniesiono  z Ozimka do Krasiejowa dotychczasową produkcję karabinów, które wytwarzane były jeszcze do roku 1851. Od 1791 r. złoża okolicznej rudy były praktycznie na wyczerpaniu. Z okresu przemarszu wojsk napoleońskich zostały groby żołnierzy francuskich na Myślinie i przy ulicy Brzeziny.

Na początku XIX w. w hucie pracowało 25 robotników z Krasiejowa. W roku 1821 hutę przekształcono na fabrykę luf karabinowych. Zakład stał się samodzielnym królewskim zakładem wojskowym pod kierownictwem komisarza fabrycznego Schnackenberga. Składał się z 3 obiektów hutniczych: domu mieszkalnego dla zarządcy, domu dla pracowników, w którym mieszkało 34 mieszkańców (22 ewangelików i 12 katolików). Dwa koła wodne napędzały duże miechy oraz młoty. Jedno koło wodne znajdowało się w środku hali wybudowanej w stylu gotyckim. Zakład w Krasiejowie przestał istnieć w roku 1860 r. wskutek złej sytuacji finansowej. Kupił go za 30 000 talarów młynarz Adametz z Koźla i przekształcił na młyn zbożowy. Pracownicy byłej huty zostali przeniesieni do Poczdamu.

Młyn z czasem  znalazł nowego właściciela, został nim Johann Buhl.  W okresie międzywojennym  zmodernizował on młyn i rozszerzył jego działalność. Rodzina Buhl posiadała tartak, młyn, wełniarki i elektrownię wodną, zlokalizowane w miejscu dawnej fabryki karabinów, a także handlowała drewnem Ich potomkowie mieszkali tam do roku 1966. Obecnie pozostałości po dawnym młynie, a wcześniej hucie w Krasiejowie znajdują się w stanie całkowitej ruiny.

Ryc. 3 Fragment mapy  z 1827r. z zaznaczoną fabryką broni

W 1820 r. zbudowano drogę bitą z Opola przez Ozimek do Zawadzkiego. Droga ta przebiegała obok huty przez rzekę Mała Panew, co spowodowało konieczność budowy nowego mostu. W 1827r. wybudowano most żeliwny wiszący nad rzeką Mała Panew. Był to pierwszy zrealizowany most wiszący w Europie, zaprojektowany przez inspektora maszynowego Schotteliusa i wykonany w Hucie "Małapanew". Do roku 1938 służył ogólnej komunikacji na trasie Ozimek - Zawadzkie.

listopadzie 1838  oddano do użytku płatną drogę Renarda o wzmocnionej nawierzchni na odcinku Kolonowskie -Ozimek, a dwadzieścia lat później, 24 stycznia 1858- odcinek linii kolejowej Opole – Tarnowskie Góry ułatwiającą transport surowców do huty. Koncesje na budowę drogi hrabia Andrzej Maria Renard otrzymał w roku 1835.

W 1854 roku wylała Mała Panew. Powódź uczyniła ogromne szkody i była przyczyną tyfusu głodowego. Rok 1868 był rokiem głodu. Robotnicy uciekli do zagłębia przemysłowego. W pierwszej połowie XIX wieku nastąpiło częściowe uwłaszczenie, chłopi stracili połowę ziemi, resztę znacznie zadłużyli spłacając panom feudalnym odszkodowanie za zrzeczenie się przez nich praw do pańszczyzny i innych świadczeń. Chłopi nie mogli wyżyć z małego zadłużonego kawałka, toteż szukali dodatkowego zarobku i znajdowali go w hucie. Ci, którzy pozostali na ziemi nie byli już chłopami w pełnym tego słowa znaczeniu. Kawałek gruntu, który został po uwłaszczeniu obrabiała żona i dzieci, mąż tylko po skończeniu pracy w hucie. Z tej ludności wykształciła się nowa warstwa społeczna chłopo-robotnik. Huta chcąc utrzymać jak najwięcej robotników, dzierżawiła im pola, udzielała pożyczek.

W 1867 roku wyodrębniono z istniejacej od 1400 roku parafii w Szczedrzyku parafię Krasiejów.

01.01.1874 wprowadzono w życie  decyzję z dn. 13.12.1872r. dot. podziału administracyjnego prowincji Prus, Pomorza, Śląska, Saksonii, Poznania i Brandenburgii.  

15.05.1874  utworzono tzw. Amtsbezirk Krascheow Nr 28 - Okręg Urzędowy Krasiejów nr 28 z gmin wiejskich: Antonia (Antoniów), Carmerau (Spórok), Creutzthal (Krzyżowa Dolina), Hüttendorf,  Krascheow  i Schodnia, z dóbr ziemskich Krasiejowa i należących do Nadleśnictwa (Oberförsterei) oraz do Hüttenwerk Malapane (Huty Małapanew). Łącznie okręg obejmował 6 gmin i dóbr ziemskich (6 Gemeinden/Gutsbezirke).

Ryc. 4 Amtsbezirk Krascheow - pieczęć

Dnia 15.05.1874 naczelnikiem urzędu dla Okręgu Grodziec (Amtsbezirk Friedrichgrätz Nr 29) wyznaczono  na okres  6 lat Adametz’a - właściciela młyna w Krasiejowie (Mühlenbesitzer in Krascheow), zaś dla Okręgu Krasiejów Dyrektora Huty Małapanew  - Schnackenberg’a (Hüttendirektor in Malapane).

W 1887 roku młynarz Jan Drzymała założył dla mieszkańców  Krasiejowa i okolicy bezpłatną czytelnię, aby szerzyć oświatę na wsi.

W 1896 roku wybudowano budynek obecnego klasztoru.   Z 1900 roku pochodzi krasiejowski dworzec kolejowy. 

„Stara” szkoła powstała  w 1904 roku.

Od 01.01.1908 - Amtsbezirk Krascheow (Okręg Urzędowy Krasiejów) obejmuje gminy wiejskie: Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Mnichus, dobra Krasiejowa i Nadleśnictwa  Krasiejów.

W 1910 roku w Krasiejowie wybudowano cegielnię, wykorzystującą gliny znajdujące się w południowo – wschodniej części wsi. Właścicielem zakładu był pan Johann Gawlik. Po wojnie cegielnia dostarczyła 1,5 miliona cegieł na budowę Pałacu Kultury w Warszawie.

Ryc. 5 Dowóz surowca do cegielni
       (ze zbiorów pryw. J.Anderwalda)
Ryc. 6 Załoga cegielni przed zakładem

W latach 1911 – 1912 wzniesiono we wsi nowy murowany kościół Świętej Małgorzaty w stylu neobarokowym. 

Przed pierwsza wojną światową centrum wsi była zelektryfikowane. Prąd wytwarzały prądnice w młynie amerykańskim, właścicielem którgo był pan Johann Buhl. Młyn mieścił się na odnodze Małej  Panwi na dzisiejszej ul. Młyńskiej. Do dnia dzisiejszego z młynu pozostały już tylko ruiny.  

W dniu 31.03.1913 roku w wyniku pożaru spłonęła prawie cała drewniana wieś. Odbudowane domy były już murowane (więcej o pożarze wsi w ciekawostkach).

W  1913 roku wybudowano dwa granitowe mosty: jeden na Małej Panwi, drugi na szosie prowadzącej do centrum wsi.

Ryc. 7 Data budowy mostów umieszczona
na granitowej płycie
 
Ryc. 8 Widok na duży most w Krasiejowie

Okres międzywojenny.

 

20.03.1921 roku odbył się plebiscyt, który miał zadecydować o przynależności Śląska. Wynik głosowania w Krasiejowie przedstawiał się następująco: na 887 głosujących  za Polską opowiedziały się 433 osoby, a za Niemcami - 454 osoby. Trzecie powstanie śląskie przyczyniło się do przyznania Polsce Górnego Śląska.  Wielu mieszkańców Krasiejowa brało czynny udział w powstaniach śląskich. Encyklopedia Powstań Śląskich umieściła nazwiska 51 powstańców z naszej miejscowości. Mogiła, w której spoczywają dwaj nieznani powstańcy śląscy z grupy Radzionków znajduje się na cmentarzu i jest uznana za miejsce pamięci narodowej. Grobem opiekuje się młodzież szkolna.

Chociaż powstanie zakończyło się zwycięstwem, to jednak sprawę podziału ziemi w 1922 r. powiat opolski pozostawił Niemcom.

Przed II wojną światową Krasiejów był siedzibą władz gminnych, miał własną Radę Wiejską, Urząd Stanu Cywilnego, Nadleśnictwo, pocztę, szkołę, przedszkole i szczycił się dobrze rozwiniętą siecią prywatnych przedsiębiorstw. Działała tu cegielnia należąca do pana Gawlika, 3 piekarnie, 3 rzeźnie, kołodziejstwo, stolarnie, gospody, stacja benzynowa, kompleks Bulowni: młyn, tartak, wełniarka i elektrownia wodna i wiele innych.

Ryc. 9 Krasiejów przed I wojną światową -centrum wsi Ryc. 10 Stara zabudowa Krasiejowa (ze zbiorów muzealnych)

W 1922 roku utwardzono drogę prowadzącą od drogi Renarda do Spóroka. 

W roku 1926  Amtsbezirk Krascheow (Okręg Urzędowy Krasiejów) objął Nadleśniczy Gies (źródło: Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945, Rolf Jehke, Herdecke).

W 1926 roku spis mieszkanców przedstawiał się następująco:

Ryc. 11 Adressbuch z 1926r.

W 1927 roku powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z inicjatywy Adolfa Ganitty. Jej zalążkiem był Związek Sikawkowy, który dnia 22 IX 1891 opracował  pierwszy statut OSP.       

W 1930 roku przeprowadzono elektryfikację dalszej części wsi. Pierwszą stację transformatorową w postaci murowanej wieży wybudowano przy cegielni.

01.03.1932 - Okręg Urzędowy (Amtsbezirk Krascheow) obejmował gminy wiejskie Chobie, Grodziec, Spórok, Krasiejów, Mnichus oraz częściowo dobra   leśne Opole Wschód ( 5 1/4 gmin i obszary ziemskie).

W 1933 roku funkcjonowała stacja benzynowa pana Lyschika na Zamościu. 

10.08.1936 - przemianowano nazwę  gminy Krascheow w gminę Schönhorst.

15. 08.1936 - przemianowano Okręg Urzędowy (Amtsbezirk Krascheow) na Schönhorst.

Ryc. 12 Mapa topograficzna Krasiejowa 1:25000 z roku 1942


W 1939 r.
 większość mieszkańców posługiwała się językiem niemieckim. Po drugiej wojnie światowej Śląsk dołączono do Polski. Podczas konfliktu zginęło wielu mieszkańców Krasiejowa, w tym głównie mężczyzn, dlatego też w latach 1945 – 1946 nastąpiła akcja osiedleńcza, mająca na celu uzupełnienie ludności oraz zapewnienie siły roboczej dla Huty w Ozimku. W tym czasie  sama wieś rozbudowywała się sukcesywnie.

Nazwy dzielnic Krasiejowa  związane są z historycznymi wydarzeniami, z położeniem i ukształtowaniem terenu lub czynnościami, które kiedyś wykonywano. Tak więc „Granica” biegnąca między Krasiejowem a Staniszczami Małymi oddzielała  włości  hrabiego  Colonny od  królewskich.  „Kopalina”– tutaj  wykarczowano las, a teren ten zamieniono na grunty orne. „Potaśnia” znajdowała się po stronie północnej  od torów kolejowych (obecnie ul. Kolejowa). Ta nazwa pochodząca od niem. Potasche, oznaczała zanieczyszczoną postać węglanu potasu, rozpuszczalną w wodzie część popiołu pochodzącego ze spalania drewna i węgla drzewnego, zawierająca również pewne ilości innych związków potasu. Potaż był od starożytności powszechnie stosowany przy produkcji mydła, szkła, wyrobów ceramicznych, bielenia tkanin oraz jako nawóz. Z potażu można było też wytwarzać potaż kaustyczny (inaczej potaż żrący), zawierający głównie wodorotlenek potasu. Prawdopodobnie  budynek ten był zakładem produkcji  potażu.

„Popostwo” to pola ciągnące się wzdłuż brzegów Małej Panwi. Były kiedyś własnością zakonu znajdującego się w miejscu dzisiejszej siedziby Nadleśnictwa Krasiejów. „Górka” związana z wyższym położeniem niż reszta wsi, zaś „Niwy”, leżą niżej. „Zamoście” znajdowało  się  północnej stronie rzeki, za mostem na Małej Panwi. Znana ulicą w Krasiejowie była  Quintaj (dzisiejsza ul. Brzeziny) wywodząca swą nazwę  od nazwiska Georga Quinta -pastora z Ozimka. Nazwę tę zachowała do końca II wojny św.

W roku 1936 na mapach Śląska widoczna jest zmiana nazewnictwa.  Na mapie topograficznej 1:25000, z roku 1938  w miejsce nazwy Krascheow pojawia się Schönhorst,  młyn na ul. Młyńskiej  „przechrzczono” na Waffenmühle („Waffen” nawiązuje do dawnej fabryki broni), Zamoście na Brückenfeld, Kopalinę na  Rodung,  Potaśnię na Siederei.  Zmiana tych lokalnych  nazw na ich odpowiedniki niemieckie pozwala wnioskować o ich pochodzeniu. „Rodung” oznacza karczowanie lasu,  a „Siederei”(z niem. warzenie), mogło oznaczać proces opisany wyżej proces produkcji potażu. Potwierdzałoby to tezę o produkcji potażu w Krasiejowie.

W 1939 roku miała miejce powódź na rzece Mała Panew. Wody zalały duży obszar wsi, zostałą przerwana szosa wiodąca do centrum.

W roku 1940 wybudowano nową stację benzynową na Zamościu u pana Lyschika.

01.01.1945 – Amtsbezirk Schönhorst (Okręg Urzędowy Krasiejów) obejmuje gminy: Grodziec, Chobie,Mnichus, Krasiejów i częściowo  lasy Opole Wschód (4 ¼ gmin i dóbr ziemskich Krasiejowa).

Okres powojenny.

W  latach 1960 – 1962 zbudowano we wsi nowy obiekt remizy strażackiej.

W 1964r. w ramach akcji : „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie” została oddana do użytku nowa i nowoczesna jak na owe czasy Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego. Szkołą kierował przez długi okres czasu nieżyjący już Zdzisław Mazur. Kolejnym  dyrektorem był  Józef Rychlik, a obecnie  szkołą kieruję pani Katarzyna Sokołowska – Kolanek.

25.11. 1967 wskutek pożaru spaleniu uległ Zakład Ceramiki Budowlanej. Straty były ogromne, gdyż  zakład zatrudniający  70 pracowników odgrywał bardzo ważną funkcję we wsi.

26.11. 1990 roku mieszkanka wsi  pani Maria Warzecha założyła w Krasiejowie zespół śpiewaczy „Kabaret”. Grupa przez 12 lat była bardzo aktywna i swoją obecnością uświetniała rożne uroczystości na terenie gminy Ozimek i w regionie. Zespół był wielokrotnie nagradzany na Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Walcach. Program kabaretu układała kierownik zespołu pani M. Warzecha. W jej domu odbywały się również  próby zespołu. 

Kapitalny remont remizy strażackiej miał miejsce w 1991 roku.

W 1992 roku obchodzono uroczyście 700-lecie istnienia Krasiejowa. W obchodach uczestniczyli mieszkańcy wsi, wielu gości  z zagranicy i Konsul Generalny RFN. 

W 1997 roku wieś  nawiedziła powódź, czyniąc ogromne straty materialne wśród mieszkańców Krasiejowa.

W latach 1998 – 2002 trwał remont kościoła.

 

Krasiejów po roku  2000….

W  latach 1998 do 2002 Werner Klimek -mieszkaniec Krasiejowa-  pełnił funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku.

Od  roku 2000 prowadzone są stałe badania paleontologiczne na terenie byłej kopalni iłów. W roku 2002 właścicielem gruntów, na terenie których znajduje się stanowisko paleontologiczne został Urząd Gminy i Miasta Ozimek.

18.06.2000 roku zawiązało się Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa.  

17 września 2000r. korona  żniwna z Krasiejowa zajęła IV miejsce w konkursie koron podczas Dożynek Międzydiecezjalno – Regionalnych zorganizowanych na Górze św. Anny.

16.12. 2002 podjęto decyzję o likwidacji Nadleśnictwa Krasiejów.

Korona  żniwna z Krasiejowa zdobyła II miejsce na  I Dożynkach Powiatowo – Gminnych w roku 2001,  a w 2002 roku wysoką ocenę i wyróżnienie podczas dożynek powiatowych w Łubnianach. Jej twórcami byli Maria i Herbert Korzonkowie.

W 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzennego, a wieś Krasiejów w konkursie „Piękna Wieś Opolska”  w kategorii „Najpiękniejsza wieś” otrzymała szczególne wyróżnienie.  

W lutym 2003 roku Maria Warzecha założycielka „Kabaretu” obchodziła 80 – lecie urodzin. Z tej okazji w Domu Kultury odbyła się impreza kulturalna na jej cześć. Wystąpiły okoliczne zespoły śpiewacze i kabaretowe.

21.01.2005 dokonano otwarcia Muzeum Paleontologicznego w starej szkole. Dnia 4.12. 2005 roku o godz. 16 w kościele parafialnym w Krasiejowie odbyła się premiera filmuTeresy Kudyby i Mariusza Przygody. Film powstał na zlecenie Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa.

W roku 2005 Krasiejów po raz trzeci startował w konkursie „Piękna Wieś Opolska” zdobywając III miejsce za Pietną i Solcem. W nagrodę wieś otrzymała 5 tysięcy złotych i dyplom uznania. 

W roku 2006 dr Krzysztof Spałek – mieszkaniec Krasiejowa, otrzymał nagrodę im. Karola Miarki za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Uroczystości odbyły się na Uniwersytecie Opolskim oraz w kościele  parafialnym. Laudację na cześć odznaczonego wygłosił w kościeledr Arkadiusz Nowak. Na uroczystości obecni byli liczni mieszkańcy, rodzice, przyjaciele, krewni  oraz osoby ze świata nauki, z którymi p. Spałek współpracował.

26.08.2006 r.- oddano do użytku Pawilon  Paleontologiczny na terenie byłej kopalni iłów, a w roku 2007 – trapy piesze. 

W sierpniu  2007 roku Krzysztof Książkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego i Sylwia Widawska- członkini  SMK brali udział w nagraniu przez TV3 Opole filmu dla dzieci  z cyklu „Telewizja nieduża”  na temat ekspozycji Muzeum Paleontologicznego i Historycznego w Krasiejowie emitowanego kilkakrotnie  przez kolejne lata w lokalnym programie telewizyjnym.

22.03.2009 dokonano odsłonięcia tablic upamiętniających poległych w I i II wojnie światowej na placu kościelnym, a w budynku starej szkoły otwarto wystawę historyczną poświęconą naszej miejscowości.

W dniu 23.08.2009 mieszkańcy Krasiejowa uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę ks. Alojzego Malcherka podczas mszy świętej  i festynu, który odbył się za budynkiem straży pożarnej.

W 2011r. Krasiejów uzyskał wyróżnienie za projekt „Krasiejów wsią turystyczną - adaptacja Starej Szkoły na potrzeby turystyki, edukacji i muzealnictwa” w kategorii „Najlepszy projekt”. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał wsi status lidera w programie „Odnowa Wsi”.

W latach 2010-2012 budowano w Krasiejowie  kanalizację. Projekt pod nazwą „ Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski” był   największą inwestycją na przestrzeni ostatnich lat w Gminie Ozimek.

Umowę z wykonawcą  na prace w Krasiejowie podpisano 12 sierpnia 2010 roku.

W dniu 02.09.2010 odbyło się zebranie wiejskie, na którym przedstawiciele inwestora tj. PGKiM Sp. z o.o, vice - Burmistrz Ozimka  M. Korniak  oraz przedstawiciel Firmy DD –  Therm Sp. z o.o z Rozmierki poinformowali mieszkańców o przewidywanym harmonogramie realizacji inwestycji tzw. Kontraktu I.  Ustalono jednakową dla wszystkich użytkowników cenę 1200 zł + VAT za jedno przyłącze.

Prace na ulicy Zamoście rozpoczęto 13.09.2010r.  Od tego dnia  do końca maja 2011 r.  firma   Ddtherm wykonała 5.277, 73 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1136, 10 mb kanalizacji tłocznej  ( ok. 37 %  kontraktu), zamontowała dwa zbiorniki przepompowni sieciowej, jeden przy ul. Zamoście , drugi na skrzyżowaniu ul. Rzecznej i Senfta. Pompownie wyposażono we włazy, kominki wentylacyjne i pomosty. Całość prac w Krasiejowie zakończono w grudniu 2012r.

01.06.2010 odbyła się uroczystość  otwarcia  JuraParku.

W roku 2012 obchodziliśmy 100- lecie istnienia kościoła. W naszej parafii gościliśmy zespół  Śląsk. Po uroczystej mszy świętej  odbył się festyn dla mieszkańców w ogrodzie parafialnym.

W czerwcu 2012 członkowie organizacji działajacych na terenie wsi brali udział w nagraniu  filmu promującego wieś z okazji 15 – lecia programu „Odnowa Wsi”.

W dniu 8.03.2013r. w NTO ukazała się informacja dotycząca wyników badań przeprowadzonych przez  Opolską Regionalną Organizację Turystyczną przy współpracy czeskiego Klastra Turystycznego Kraju Morawsko-Śląskiego KLACR o.s. z Ostrawy oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ankieta wykazała, że turyści krajowi jako największe atrakcje turystyczne Opolszczyzny wskazywali:  Zamek w Mosznej, JuraPark w Krasiejowie oraz Górę świętej Anny; zaś turyści zagraniczni - oprócz Góry Św. Anny i JuraParku, także miasto Opole.

W piątek, 9 sierpnia 2016r. otwarto dla kierowców odcinek drogi wojewódzkiej 463 Mnichus-Krasiejów. Dzięki tej rozbudowie znacząco poprawił się dojazd do największej atrakcji turystycznej województwa opolskiego – JuraParku w Krasiejowie. W ramach projektu, realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego, rozbudowany został odcinek drogi o długości ponad 4,3 kilometra. Wybudowano rondo na skrzyżowaniu z drogą powiatową w Krasiejowie, prowadzącą do JuraParku. W pełni wymieniono konstrukcję drogową, dostosowującą drogę do ruchu pojazdów o nacisku osi 115 kN, droga ma szerokie pobocza, wybudowane zostały chodniki oraz kanalizacja deszczowa na długości 1,1 km. Rozbudowa drogi kosztowała w sumie ponad 6,7 mln zł, z tego ponad 5,7 mln zł pochodziło z funduszy unijnych, a nieco ponad milion złotych z budżetu województwa opolskiego. Wykonawcą drogi była firma DROMET Sp. z o.o. z Częstochowy.

W dniu 03.02.2014. nasz były proboszcz- ks. Alojzy Malcherek  obchodził swoje 80 Urodziny. Uroczysta msza w Jego intencji odbyła się w naszym kościele kilka dni później- 09.02.2014.  Mszę koncelebrowało kilku księży,  w tym nasz obecny proboszcz Józef Gorka i pochodzący z naszej parafii księża: Józef Mrocheń, Mariusz Sobek, Andrzej Jucha. Nie zabrakło oczywiście zaproszonych sióstr zakonnych, które już w naszej parafii nie pracują. 

Mszę uświetnił koncert kwartetu artystów  z Opola. Na zakończenie mszy ks. A. Malcherek otrzymał wiele życzeń od delegacji i parafian wsi Krasiejów, Krzyżowa Dolina i Spórok.

W uroczystości brał udział  również Burmistrz Ozimka – Marek Korniak, który  złożył na ręce Jubilata pamiątkowy dyplom i wiązankę kwiatów od siebie i społeczności gminy.

28.06. 2014 dokonano uroczystego otwarcia Parku Nauki i Ewolucji Człowieka na terenie budynku należącego do cementowni.

Od  kwietnia 2013 do 18 sierpnia 2014  prowadzone były prace remontowe trakcji kolejowej na odcinku Opole- Zawadzkie.

W jego ramach  na stacjach Opole Główne, Chrząstowice, Ozimek, Fosowskie oraz czterech przystankach - Suchy Bór, Dębska Kuźnia, Krasiejów, Staniszcze Małe - przebudowane zostały perony. Zyskały one nową nawierzchnię z zaznaczonym wypukłym, białym pasem bezpieczeństwa.Podczas prac remontowych zamontowano też nowe oświetlenie oraz nowe wiaty, ławki, kosze na śmieci i systemy oznakowania ułatwiające orientację. Całkowity koszt robót prowadzonych na odcinku Opole - Fosowskie - Zawadzkie wyniósł  ok. 145 mln zł. 

Dnia29.09.2014 w JuraParku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której nadano księdzu Alojzemu Malcherkowi tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek”.

We wrześniu 2014 rozpoczęto prace remontowe granitowego mostu przy boisku. Most oddano do użytku w grudniu  2014r.

24.10.2014 r. na gali finałowej konkursu "7 nowych cudów Polski"  Park Nauki i Ewolucji Człowieka został wybrany pierwszą atrakcją turystyczną Polski. Stowarzyszenie Delta otrzymało  Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Obiekt został uznany za najlepszy z niemal 60 zgłoszonych propozycji z całego kraju.

Nagrodę wręczył Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz Redaktor Naczelna magazynu National Geographic Traveler Martyna Wojciechowska - ze strony JuraParku nagrodę odebrał Prezes Stowarzyszenia Delta Piotr Lichota. Nagrodą była kampania promocyjna o wartości około 100 tysięcy złotych.

17.11.2014 odbyły się wybory samorządowe. Do Rady Gminy przeszli Andrzej Staś i Henryk Libera.

W listopadzie 2015 rozpoczęto remont dużego mostu nad Małą Panwią. Oficjalne otwarcie po remoncie nastąpiło dnia 15 lipca 2016 roku.

W sierpniu 2016 JuraPark otrzymał certyfikat Trip Advisor.

W październiku 2016 roku roczęto prace remontowe na ulicy Sporackiej za małym mostem, będącej częścią drogi powiatowej. Położono nową nawierzchnię asfaltową i wyrównano pobocza. Z krajobrazu zniknęła aleja lipowa. Prace trwały do 9.11.2016r.

W maju 2017r. rozpoczęto budowę kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Mała Panew. Prace ukończono w październiku. Oficjalne otwarcie kładki i chodnika nastąpiło 27.10.2017r.

W dniach 8-9 lipca 2017r. na boisku sportowym odbył się jubileuszowy "25. Festyn Letni" i powiatowy "Kreis Konzert".

Dnia 9 listopada 2017r. członkowie Rady Sołeckiej wraz z Sołtysem wsi posadzili na placu przed Starą Szkołą drzewko "XX- lecia Odnowy Wsi Opolskiej".

W konkursie eko-agro turystycznym na najlepsze gospodarstewo agroturystyczne "Zielone Lato 2017" "Stary Młyn" państwa Anny, Marii i Joachima Drzymałów zdobył I miejsce. Wręczenie nagród odbyło się 8.11.2017r. w Łosiowie.

21 października 2018r. odbyły się wybory samorządowe. Do Rady Gminy Ozimek wybrani zostali:Tadeusz Markulak i Jan Polaczek, do Rady Powiatu Opolskiego - Krzysztof Koźlik i Marek Korniak.

"Chata Myśliwska" - gospodarstwo agroturystyczne pana Waltera Pańczyka z Krasiejowa zajęło II miejsce  w konkursie Agro - Eko - Turystycznym "Zielone Lato 2018" w kategorii najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne – w podkategorii najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. Podsumowanie konkursu miało miejsce w dniu 21 listopada 2018 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Tytuł „Człowiek Roku 2018” w kategorii kultura otrzymała nasza mieszkanka Elżbieta Pisula - Bieniecka, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Talentów "Akces" z Ozimka. Nominowana za działalność animacyjną, promowanie kultury, tradycji i dziedzictwa regionu. Wygrała w kategorii powiat opolski. Spośród laureatów powiatowych wyłoniono zwycięzców wojewódzkich i pani Elżbieta Pisula – Bieniecka zajęła zaszczytne III miejsce. Nagrodę wręczono na gali w CKM w Opolu w dniu  w dniu 29.05.2019r.

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które udostępniły mi archiwalne materiały i przyczyniły się do zaktualizowania historii Krasiejowa.

Opracowanie: Sylwia Widawska

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa zwraca się z prośbą do mieszkańców wsi o udostępnienie starych zdjęć przedstawiających ciekawe wydarzenia historyczne i osoby biorące w nich udział. Informacje można przekazać na adres e-mail info@krasiejow.pl lub bezpośednio do członków zarządu SMK lub Rady Sołeckiej.

                                                                                                                         

  • Data aktualizacji: 2022-06-30 15:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 827 084