Kościół i klasztor

Odszedł od nas Ksiądz Alojzy Malcherek

20090830224100_A._Malcherek_23.08.09._(21).jpg, Ks. Alojzy Malcherek
Ks. Alojzy Malcherek

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 kwietnia 2017r. odszedł od nas do wieczności ś.p. ks. Alojzy Malcherek- były proboszcz Parafii Krasiejów.

Ksiądz Alojzy Malcherek urodzony 03.02.1934r. w Gliwicach, syn Antoniego i Franciszki zd. Kalytta był związany z Ziemią Opolską od czasu rozpoczęcia studiów teologicznych. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnych Gliwicach. Tam również kontynuował edukację w liceum ogólnokształcącym, jednak ostatnią klasę ukończył w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie-Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 roku w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu (1957-1959), a następnie posługiwał jako administrator w parafii pw. św. Tekli w Wódce i ex currendo pw. św. Wawrzyńca w Posucicach (1959-1966). Od 1966 roku pracował w parafii w Krasiejowie początkowo jako wikary, a po śmierci ks. Kokoszki w roku 1968r. do 2009 jako proboszcz parafii. W latach1983-1988 był wicedziekanem, a w 1988r. otrzymał tytuł Dziekana Dekanatu Ozimskiego. W 1994 roku Biskup Opolski nadał mu honorową godność Radcy Duchownego.

W czasie jego obecności w parafii Krasiejów powstał filialny kościół w Spóroku, kaplica modlitewna w Krzyżowej Dolinie, zaś w samym kościele parafialnym dokonano wiele inwestycji: wykonano ogrzewania kościoła, zakupiono nowe dzwony kościelne, odnowiono elewację zewnętrzną. Ostatnie lata swej pracy duszpasterskiej poświęcił gruntownej renowacji wnętrza kościoła. Dzięki jego staraniom kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa Opolskiego. Ksiądz Alojzy Malcherek był nie tylko znakomitym gospodarzem parafii Krasiejów, ale i duszpasterzem. Dzięki jego staraniom kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. Ksiądz Alojzy Malcherek jako jeden z pierwszych wprowadził „ekumenizm” narodowościowy w kościele, który zintegrował ludzi przyznających się do narodowości polskiej, niemieckiej jak i ludzi określających się mianem Ślązaków. Ksiądz Alojzy Malcherek zainicjował powstanie parafialnego zespołu Caritas, który od 1991r. służy pomocą osobom chorym, starszym i ubogim i organizuje wiele akcji o charakterze charytatywnym. Stworzył salę oraz bibliotekę Caritas. Bez jego wsparcia nie byłoby możliwe upamiętnienie mieszkańców Parafii Krasiejów, którzy nie wrócili z II Wojny Światowej. Jego zasługi zostały docenione przez Samorząd Województwa Opolskiego – w 2003r. Marszałek Województwa Opolskiego wręczył proboszczowi ks. Alojzemu Malcherkowi honorową odznakę „Za zasługi dla województwa opolskiego". Po przejściu na emeryturę w 2009 roku zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów.

W roku 2015 przyznano Ks. A. Malcherkowi tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek”, co było ukoronowaniem Jego wieloletniego oddania, poświęcenia i troski, docenieniem Jego pracy na rzecz Parafii i gminy Ozimek. Odszedł do Pana 30 marca 2017 roku.

Żegnamy Cię były Proboszczu Parfii Krasiejów z ogromnym żalem i smutkiem. Spoczywaj w pokoju!.

Sołtys, Rada Sołecka, DFK, Caritas, Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa i wszyscy mieszkańcy wsi.

 

  • Data aktualizacji: 2022-06-30 15:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 827 035