SMK

Z życia Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa - wizyta w Stroniu Śląskim.

19399897_1341043342617584_4266456274758686572_n (1).jpg,

W dniach 16-17.06.2017r. Stronie Śląskie (woj. dolnośląskie) obchodziło 50-lecie nadania praw miejskich i 25 lat współpracy partnerskiej z miejscowością Stare Mesto w Czechach. Na zaproszenie Burmistrza Stronia Śląskiego Pana Zbigniewa Łopusiewicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w uroczystościach tych wziął udział Z-ca Prezesa SMK Pan Werner Klimek wraz z małżonką. Zaproszenie było uwiecznieniem paroletniej współpracy SMK z Gminą Stronie Śląskie.  W tracie pobytu na terenie Gminy Stronie Śląskie nasza wycieczka już trzykrotnie została zaszczycona przybyciem na spotkanie Sekretarza i Burmistrza tej gminy, którzy zawsze zapoznawali nas z zamierzeniami i osiągnięciami gminy, szczególnie w temacie inwestycji i turystyki, która stanowi znaczący dochód gminy.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Sesji Rady Miejskiej w CETiK (Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury) w Stroniu Śl, mieszczącym się w dawnym budynku stacji PKP, który został przejęty przez gminę, wyremontowany i dostosowany do potrzeb, zachowując jego zabytkowy wygląd. Na Sesję przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele miast partnerskich z Czech, Węgier, Francji, oraz polskiego Chodzieża i zaprzyjaźnionego Ustronia Morskiego. Obecni byli samorządowcy: burmistrzowie i wójtowie z powiatu Kłodzkiego, przedstawiciele Starostwa i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, jak i miejscowi działacze, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek administracji państwowej oraz Pani Poseł Monika Wielichowska. Na Sesji nadano miejscowym jednostkom OSP, działaczom sportowym oraz przedsiębiorcom z kompleksu Czarna Góra, Huty Szkła Violetta i Szpitala tytuły zasłużony dla Gminy Stronie Śląskie. Zaproszenie przedstawiciela SMK było dla nas ogromnym wyróżnieniem a zarazem zaszczytem, dlatego też w specjalnie przygotowanym liście okolicznościowym Pan Werner Klimek odczytał gratulacje i życzenia podkreślając nieformalne partnerstwo. Po zakończeniu Sesji udano się przemarszem w asyście orkiestry pod Urząd Miejski, gdzie burmistrz przypomniał zebranym dzieje budynku i jego ostatnią rewitalizację, której koszt wyniósł grubo ponad dwa miliony złoty, dokonując jednocześnie otwarcia wykonanego zadania. W końcowej fazie uroczystości głos zabrał gość specjalny Pani Ingrid Eckard - prawnuczka ostatniego zarządcy strońskiego dworu a obecnie Urzędu Miejskiego. W swoim wystąpieniu w języku polskim przytoczyła historię i biografię jej rodziny oraz dworu, jak i miejscowości Stronie Śl. (do 1945 r Seiterberg). Pani ta urodziła się w 1940 r. w Jeleniej Górze (do 1945 r Hirschberg), a po wojnie zamieszkała w Munster (Westfalia), piastując stanowisko dyrektora szkoły, gdzie nauczała języka angielskiego i francuskiego. Od kilku lat sama uczy się języka polskiego na kursie uniwersyteckim. W godzinach popołudniowych i wieczornych spędzano czas wraz z mieszkańcami i turystami nad Zalewem w Starej Morawie, gdzie dwudniowy program artystyczny uświetniły występy zespołów miejscowych, zaproszonych i przyjezdnych. Gwiazdami wieczorów były występy: zespołu Myslowitz, An Dreo i Karina oraz Francesco Napoli. Uroczystość wzbogacił występ orkiestry strażackiej Morka z Ustronia Morskiego, która dała wyśmienity koncert. Na zakończenie dnia odbył się pokaz pirotechniczny w postaci fajerwerków. Gościom pokazano przepiękne górskie okolice wraz z atrakcjami turystycznymi, umożliwiając zwiedzenie Jaskini Niedźwiedzia oraz kompleksu Czarna Góra. Na okoliczność obchodów wydano stosowną publikację w postaci książki i okolicznościowy puchar. Na marginesie gmina Stronie Śl. zarządzana od lat przez znakomitego gospodarza, jako nieliczna w kraju ma stworzoną rezerwę budżetową około 10 milionów zł z przeznaczeniem na inwestycje jako wkład własny do programów unijnych. Nam członkom SMK i sympatykom pozostaje kolejne odwiedzenie Gminy Stronie Śląskie i miejscowości Kletno podczas planowanej wycieczki na drugi weekend września br., na uczestnictwo której już teraz serdecznie zapraszamy.

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 14:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 277 284