SMK

Odszedł od nas...

Spałek 2019.png,

 

Dr Krzysztof Spałek jest odkrywcą stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, dzięki czemu nasza miejscowość stała się ważnym miejscem na paleontologicznej mapie Polski i Europy. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa. Na co dzień pracował jako naukowiec na Uniwersytecie Opolskim, był znanym regionalistą i publicystą. K. Spałek jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowań dotyczących geografii roślin, geobotaniki, fitosocjologii (głównie zbiorowiska wodne oraz szuwarowe), ochrony przyrody, fitoterapii i lecznictwa uzdrowiskowego. Jest współredaktorem pierwszej w Polsce regionalnej „Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego”, odkrył wiele nowych dla Polski zbiorowisk roślinnych. Ponadto jest autorem kilkuset publikacji popularnonaukowych, folderów, albumów i innych. Stale współpracował z redakcjami czasopism – Sudety, Przyroda Górnego Śląska, Panacea, Spotkania z Zabytkami. Z zamiłowania był fotografem przyrody, jego zdjęcia można znaleźć w wielu publikacjach. Do 5 stycznia 2020r. można oglądać na dworcu kolejowym w Opolu jego wystawę zatytułowaną "Podwodne Opolskie". W roku 2006 otrzymał prestiżową nagrodę im. Karola Miarki, co doceniła również społeczność Krasiejowa organizując w kościele parafialnym specjalną uroczystość na Jego cześć. Ponadto otrzymał kilka Nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Był wiceprzewodniczącym Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Wydziału III – Nauk Przyrodniczych i unijnym ekspertem do spraw obszarów Natura 2000 (zbiorowiska wodne). Krzysztof Spałek był biegłym z listy Wojewody Opolskiego w zakresie ochrony przyrody. Przez wiele lat był współredaktorem Wiadomości Ozimskich. Często odwiedzał szkoły spotykając się z młodzieżą podczas prelekcji. Brał udział w szkolnych wycieczkach i edukował przyrodniczo młodzież. W tej dziedzinie był niekwestionowanym autorytetem. W dniu 31 maja 2010 r. na wniosek Komisji Gospodarczej Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek” Krzysztofowi Spałek, urodzonemu 15 marca 1970r. Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 26 czerwca 2010r. nadając tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek” wręczono mu legitymację i medalion. Zmarł niespodziewanie dn. 10.12.2019r. Krzysztofie, bardzo trudno jest pisać o Tobie w czasie przeszłym. Żegnamy Cię jako zasłużonego dla Krasiejowa Mieszkańca, a dla wielu wspaniałego Przyjaciela i Kolegę. Spoczywaj w pokoju!

Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Krasiejowie.

Zdjęcia z pogrzebu K. Spałka NTO K. Ogiolda  link

SMK, Sołtys, Rada Sołecka

  • Data aktualizacji: 2021-10-22 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 440 649