SMK

Jubileusz 15-lecia Muzeum Paleontologicznego w Krasiejowie

W styczniu tego roku mija 15 lat od otwarcia Muzeum Paleontologicznego w Krasiejowie, które mieści się w budynku "Starej szkoły" w centrum wsi. Szkoła ta była wybudowana w 1904 r. i służyła jako placówka edukacyjna ośmioklasowa do 1964r. - momentu, gdy we wsi powstała nowa szkoła tzw. Tysiąclatka. Do lat 90-tych w szkole uczyły się tylko dzieci młodsze. Później przez wiele lat obiekt stał pusty i nie był eksploatowany. Obecnie w szkole mieści się siedziba Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa i Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Biblioteka Publiczna, świetlica, Muzeum Paleontologiczne i wystawa historyczna. Autorem projektu, celem którego było pozyskanie środków finansowych na zorganizowanie wystawy paleontologicznej był Krzysztof Koźlik. Otwarcie muzeum i remont szkoły były możliwe po zaadaptowaniu szkoły na potrzeby muzeum dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej członków SMK i mieszkańców (Horsta Konietzko, Krzysztofa Koźlika, Wernera Klimka, Piotra Szuberta, Antoniego Misz, Paula Gottscholl, Bogdana Klimka, Floriana Radzieja, Henryka Libery, Ryszarda Machnika, Krystiana Czolka, Zygmunta Wystracha, Zygmunta Lipoka, Damiana Czolka, Tomasza Szuberta, Artura Mścisza, Łukasza Widawskiego) oraz środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy i Miasta Ozimek. Duży wkład pracy w powstanie muzeum miała dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego pani Krystyna Lenart-Juszczewska. Oficjalnego otwarcia muzeum dokonano 21 stycznia 2005 roku, na rok przed powstaniem Pawilonu Paleontologicznego na terenie JuraParku.

 Podczas otwarcia przemawia prof. Jerzy Dzik z PAN

                                                                                Podczas otwarcia przemawia prof.Jerzy Dzik z PAN

Organizatorem wystawy było Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa oraz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Aranżacji wystawy dokonali Marek i Maciej Mikulscy, zaś scenariusz ekspozycji opracował Krzysztof Książkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Gabloty wykonane zostały wg projektu architekta inż. Romana Konietzko. Na uroczystość otwarcia przybyli przedstawiciele władz województwa z marszałkiem Grzegorzem Kubatem, władz powiatu, gminy, przewodniczący Stowarzyszenia „Dinopark” – Ryszard Galla, rektor Uniwersytetu Opolskiego Józef Musielok, przedstawiciel PAN – prof. Jerzy Dzik.

Uroczystego poświęcenia Muzeum dokonał ks. A. Malcherek

Eksponaty do muzeum zostały wypożyczone ze zbiorów Uniwersytetu Opolskiego. Stanowią je skamieniałości prehistorycznych zwierząt triasowych (wiek ok. 225 mln lat) odkryte na terenie dawnej kopalni iłów w Krasiejowie (obojczyki, czaszki, kości żuchwy, kończyn i kręgosłupa należące do gatunku Metoposaurus krasiejowensis, Paleorhinus sp., Cyclotosaurus intermedius, płytki kostne Stagonolepis olenkae). W muzeum znajdują się również plansze tematyczne przedstawiające historię odkryć paleontologicznych i wygląd zwierząt. W maju 2018r. staraniem obecnego kustosza muzeum i pracowników Uniwersytetu Opolskiego (prof. Eleny Jagt-Yazykovej, prof. Adama Bodziocha) zbiory muzeum wzbogacono o skamieniałości środkowej jury (ok.198 mln lat) z kamieniołomu w Faustiance oraz okazy dawnego morza kredowego (ok. 90 mln lat) z kamieniołomu "Odra". Ponadto w muzeum zgromadzono kolekcję skamieniałości wapienia muszlowego z kamieniołomów w Strzelcach Opolskich i Tarnowa Opolskiego. Na jednej z ścian członkowie Rady Sołeckiej - Jan Sklorz i Jan Bonk umieścili prace artystyczne doktorantów z Uniwersytetu Opolskiego tzw. Paleoart.

Muzeum oferuje w sprzedaży różnorodne gadżety i pamiątki: okolicznościowe monety, widokówki współczesne i reprinty dawnego Krasiejowa, świeczniki,  kubki i kufle z wizerunkami zwierząt prehistorycznych, płyty CD  z filmem Teresy Kudyby i Mariusza Przygody pt."Dinozaury z Krasiejowa", publikację Magdaleny Moj "Krasiejów. Obrazy z współczesnej pamięci zbiorowej", mapy okolicy i przewodniki turystyczne. Sprawami związanymi  z organizacją  gadżetów zajmowało się kilka osób, w tym  głównie Werner Klimek. Przez wiele lat w sprzedaży muzealnej  dostępne były publikacje popularnonaukowe autorstwa Jerzego Dzika, Tomasza Suleja „ Pierwszy polski dinozaur” oraz "Krasiejów. Sensacyjne odkrycia triasowych pra-dinozaurów"  wydawnictwa Przygoda Studio,  których nakłady się niestety już wyczerpały.

 

Gadżety muzealne wydane staraniem SMK

Przez pierwsze trzy lata działalności Muzeum odwiedziło ponad osiem tysięcy turystów z kraju i zagranicy, co było możliwe dzięki pracy społecznej członków SMK, którzy pełnili tzw. dyżury niedzielne oraz zatrudnionych stażystów- min. Sebastiana Klimka, Karolinę Wronę, Magdalenę Moj, Irenę Fiebich. Przez pewien okres czasu muzeum opiekował się Krzysztof Książkiewicz, doktorant UO. Przez ostatnie lata kustoszem muzeum jest Sylwia Widawska. Dnia 4 grudnia 2005 roku w kościele parafialnym w Krasiejowie odbyła się premiera filmu Teresy Kudyby i Mariusza Przygody "Dinozaury z Krasiejowa" powstałego na zlecenie Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa. Do filmu dołączony został konspekt zajęć edukacyjnych autorstwa S. Widawskiej.          

W styczniu 2006r. w muzeum pojawiła się ekipa TVP1 z Warszawy, aby nagrać krótki filmik o zasobach muzeum emitowany w programie ogólnopolskim pt. "Ferie". Przewodnikiem był wtedy Sebastian Klimek. W roku 2005 min. za zorganizowanie wystawy muzealnej pt. "Wędrówka z najstarszym dinozaurem" wieś Krasiejów zajęła III miejsce w konkursie "Piękna Wieś Opolska" oraz II miejsce w konkursie na "Najlepszy projekt".

W latach 2005-2007 w muzeum zorganizowane  były zajęcia edukacyjne dla wielu odwiedzających Krasiejów, w tym grupy nauczycieli z Niemiec, uczestników Rajdu Rowerowego Samorządowców z gmin „Krainy Dinozaurów”, radnych Sejmiku Wojewódzkiego z Opola i Wrocławia, grupy dziennikarzy z Polski, dyrektorów Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych, młodzieży w ramach projektu „Świat Przyjaciół”, zagranicznych uczestników „Impresji plastycznych”, których podejmował Dom Kultury w ramach Dni Ozimka, a także uczestników studyjnego wyjazdu  VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi oraz wymian młodzieżowych z Ukrainy, Niemiec i Czech, które prowadziła Sylwia Widawska. W muzeum podejmowano też kilkakrotnie dzieci niepełnosprawne z gminy Ozimek. W sierpniu  2007 roku w muzeum dokonano nagrania programu dla dzieci z cyklu „Telewizja nieduża”  przez TVP3 Opole z udziałem Krzysztofa Książkiewicza z Uniwersytetu Opolskiego. W 2011r. Krasiejów uzyskał wyróżnienie za projekt „Krasiejów wsią turystyczną - adaptacja Starej Szkoły na potrzeby turystyki, edukacji i muzealnictwa” w kategorii „Najlepszy projekt”. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał wtedy wsi status lidera w programie „Odnowa Wsi”.

W roku 2017 SMK nawiązało współpracę z powołanym w roku 2016 Europejskim Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego. Porozumienie podpisali prezes SMK - Krzysztof Koźlik i prof. UO Adam Bodzioch. W tymże roku kustosz muzeum zorganizowała dla dzieci  Dzień Dinozaura. Podczas ferii zimowych w roku 2018 S. Widawska zorganizowała sześć spotkań dla dzieci, z tego dwa połączone z wizytą i zajęciami w muzeum. W 2018r. w Muzeum Paleontologicznym przebywali min. uczestnicy 3 Międzynarodowego Spotkania Młodych Badaczy w Dziedzinie Paleontologii (3rd IMERP), uczestnicy Polskiej Konferencji Sedymentologicznej - POKOS 7 oraz członkowie i sympatycy Stowarzyszenia DolinaMałej Panwi. Od kilku lat odwiedzają nas członkowie Paleontologicznych Towarzystw z Europy, studenci z Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

                                     

                                                            Uczestnicy konferencji 3rd IMERP zwiedzają Muzeum w 2018r.

                                     

                                             Członkowie Belgijskiego Towarzystwa Paleontologicznego w Muzeum w 2019r.

Rok później do muzeum zawitali min. uczestnicy rajdu rowerowego zrzeszeni w PTTK Racibórz, przedstawiciele LGD „Przeżycie Kulturowe Szwajcaria Frankońska - Leader Aktionsgruppe KulturerlebnisFränkische Schweiz” z Forchheim, którzy przyjechali do Polski w celu poznania „Krainy Dinozaurów”, uczniowie z SP nr3 w Ozimku, z SP z Dębia, grupa z koła TSKN w Roszowicach oraz turyści indywidualni z kraju i zagranicy. W listopadzie kustosz muzeum zorganizowała konkurs geologiczny dla uczniów kl. III A i B z SP nr3 w Ozimku. Przez cały czas funkcjonowania muzeum było odwiedzane corocznie przez dzieci z Publicznego Przedszkola w Krasiejowie i uczniów byłego Gimnazjum nr1 w Ozimku.

Uczniowie z SP nr3 w Ozimku z wizytą w Muzeum.

W październiku 2019r. w muzeum wymieniono trzy okna, reszta czeka jeszcze na wymianę. Obecnie po wieloletnich pracach badawczych wystawa wymaga zmian aranżacyjnych, gdyż wiele treści zamieszczonych na planszach edukacyjnych trzeba by zaktualizować. Planowane koszty tych zmian są jednak wysokie i Stowarzyszenie musi pozyskać na ten cel środki finansowe. Warto zainwestować, bo wystawa w ciągu 15 lat swego istnienia przyciągnęła kilkadziesiąt tysięcy turystów oraz koneserów paleontologii nie tylko z Polski, ale też z Europy i świata.

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa - S.Widawska 

W załączeniu nagrania archiwalne z pocżątków istnienia wystawy.

1. Wypowiedź Krzystofa Książkiewicza- autora scenariusza wystawy i Marka Mikulskiego - współautora projektu scenicznego i graficznego.  

2. Wypowiedź dr. Octavio Mateus'a - paleontologa z Uniwersytetu w Lizbonie (Portugalia).

3. Wypowiedź Krzysztofa Koźlika - prezesa SMK i dr. Krzysztofa Spałka- członka SMK, botanika Uniwersytetu Opolskiego.

  • Data aktualizacji: 2022-08-08 08:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 868 750