Archiwum OSP 2018

Zebranie sprawozdawcze OSP Krasiejów

DSC04680.JPG,

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Henryk Libera. Po przedstawieniu głównych kierunków działalności jednostki zwrócił uwagę na najciekawsze zdarzenia i inicjatywy podejmowane przez naszych druhów. Nasza jednostka liczy 46 członków, w 2017 roku uczestniczyliśmy w 39 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 17 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 19 razy oraz do alarmów fałszywych – 2 razy. Do naszej jednostki w tym roku sprawozdawczym dołączyło 3 druhów.
Po złożonych sprawozdaniach nastąpiła chwila, w której odznaczeni zostali nasi druhowie. 39 druhów zostało odznaczonych za wysługę lat, w tym za 60 lat medal otrzymał druh Bernard Pytel.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy swoje podziękowanie za służbę skierował Burmistrz Ozimka. Zwrócił uwagę na druhów, którzy zostali odznaczeni za długoletnią pracę na rzecz jednostki, zaznaczając że historia ich życia jest mocno związana z historią OSP. Wszyscy pozostali goście złożyli strażakom życzenia tylu powrotów ile wyjazdów.
Udzielenie absolutorium zarządowi zakończyło tegoroczne zebranie. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim odznaczonym!

  • Data aktualizacji: 2020-02-25 18:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 454 286