DFK Krasiejów

Tätigkeitsbericht des Vorstands des DFK Krascheow für das Jahr 2016

Tätigkeitsbericht des Vorstands des DFK Krascheow für das Jahr 2016

Der Vorstand des DFK Krascheow wirkte im Jahr 2016 in folgender nicht veränderter Besetzung:

 1.       Piotr Szubert                     Vorsitzender
 2.       Ryszard Skrzypczyk         Stellvertretener Vorsitzender
 3.       Marcin Konietzko            Sekretär
 4.       Ilona Feliks                        Schatzmeisterin
 5.       Margarethe Kulig            Vorstandsmittglied
 6.       Paweł Piechaczek            Vorstandsmittglied
 7.       Sylwia Szubert                  Vorstandsmittglied
 8.       Edyta Wer                         Vorstandsmittglied
 9.       Urszula Bok                      Vorstandsmittglied

 

Aktueller Stand des DFK

Die Anzahl der Mittglieder, die die Mitgliedsbeiträge bezahlt haben beträgt für das Jahr 2016: 263 Personen. Der DFK Krascheow hat seinen Sitz im Gebäude der Alten Schule, die Eigentum der Gemeinde Malapane ist.

Deutschunterricht im Kindergarten und Schule

Die deutsche Sprache lernen in unserem Kindergarten 50 Kinder, in der Grundschule 67 Kinder. Der Umfang des Deutschunterrichts beträgt im Kindergarten 3 Stunden pro Woche und in der Grundschule 3 Stunden pro Woche. Im Jahr 2016 wurde von Seite des DFK Kraschow ein Sprachkurs organisiert – an dem niemand von den Bewohnern Krascheows teilgenommen hat. Es wurden auch zwei Deutschkurse im Rahmen der Samstagschule organisiert – diese haben sich großer Beliebtheit und Teilnahme der Kinder aus der Grundschule in Krascheow gefreut.

Kirche und Seelsorge

Einmal pro Monat eine Messe in deutscher Sprache statt. Diese erfreut sich nicht allzu großer Beliebtheit. Dies ist höchstwahrscheinlich weil diese am Sonntag um 7.15 Uhr Stattfindet. Es finden auch Andachten im Advent und in der Fastenzeit in deutscher Sprache statt.

Zusammenarbeit mit den Selbstverwaltungen

Die Mitglieder des DFK Krascheow nehmen aktiv am Leben des Dorfes teil und engagieren sich bei den im Dorf organisierten Initiativen. Die Zusammenarbeit mit den anderen im Dorf tätigen Organisationen wie: Feuerwehr, Sportverein, Caritas, Dorfverwaltung, Verein der Liebhaber Krasiejóws sowie dem Gemeindeverband des DFK betrachten wir als gut. Deshalb möchten wir auch Allen für die gute Zusammenarbeit danken. Im Aktuellen Stadtrat der Gemeinde Malapane gibt es aus den Reihen des DFK Krascheow keine Ratsmitglieder.

Bericht über die allgemeine Arbeit im vergangenen Jahr

Für das Jahr 2016 hat der DFK Krascheow eine Dotation in Höhe von 1200 zł von der Gemeinde Malapane erhalten. Diese Dotation wurde für die Tontechnik für das Sommerfest aufgewendet sowie für die Organisation des Familienfestes Anfang Junu. Der SKGD in Oppeln hat die Summe von 1410 zł bereitgestellt. Aus diesen Mitteln wurde die Weihnachtsfeier sowie die Weihnachtpäckchen für 158 Senioren finanziert.

Im Jahr 2016 hat der DFK Krasiejów zwei Projekte im Rahmen der Konsolidierung der Begegnungsstätten vorbereitet: das „Familienfest” sowie die „Bastelstunde“. Diese Projekte wurden in enger Zusammenarbeit mit den Elternrat der Grundschule in Krascheow organisiert und haben sich eines großem Interesse der Einwohner von Krascheow und angrenzender Ortschaften gefreut. Unser Ziel war es ein Angebot für Kinder und ganze Familien vorzubereiten. In Verbindung mit den Samstagsschulen gab es dieses Jahr ein reiches Angebot an Möglichkeiten.

Aus Eigenmitteln des DFK Krascheow wurde am 22 Mai 2016 der traditionelle Mutter- und Vatertag organisiert. Mit Eigenmitteln sowie der Zuwendung aus den 1% Steuern wurde wie schont seit Jahren die Organisierung des Sankt Martinstag maßgeblich unterstützt.

 

Sprawozdanie z działalności zarządu DFK Krasiejów za rok 2016

Zarząd DFK Krasiejów działał w 2016 roku bez zmian w składzie:

 1.       Piotr Szubert                     Przewodniczący
 2.       Ryszard Skrzypczyk         Zastępca przewodniczącego
 3.       Marcin Konietzko            Sekretarz
 4.       Ilona Feliks                        Skarbnik
 5.       Margarethe Kulig            Członek zarządu
 6.       Paweł Piechaczek            Członek zarządu
 7.       Sylwia Szubert                  Członek zarządu
 8.       Edyta Wer                         Członek zarządu
 9.       Urszula Bok                      Członek zarządu

 

Aktualny stan DFK Krasiejów

Ilość członków płacących składki za rok 2016 wynosi 263 osoby. DFK Krasiejów ma swoją siedzibę w budynku Starej Szkoły, będącej własnością Gminy Ozimek.

Nauka Języka Niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej

Języka Niemieckiego uczy się w przedszkolu 50 dzieci. W szkole podstawowej 67 dzieci. Ilość lekcji Języka Niemieckiego w przedszkolu wynosi 3 godziny tygodniowo, w szkole podstawowej 3 godziny. W 2016 roku DFK Krasiejów zorganizował kurs Języka Niemieckiego, w którym mieszkańcy wsi Krasiejów nie wzięli udziału. Zorganizowano także dwa kursy w ramach projektu Samstagsschule. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością i były licznie odwiedzane przez dzieci, uczące się w naszej szkole podstawowej.

Kościół i Duszpasterstwo

Raz w miesiącu odbywa się w Kościele w Krasiejowie msza w Języku Niemieckim. Niestety nie cieszy się ona zbyt dużą popularnością. Przypuszczalnie jest to spowodowane tym, że jest ona odprawiana o godzinie 7.15 rano. Odbywają się także Nabożeństwa Majowe, kolędowe i Roraty w Języku Niemieckim.

Współpraca z Samorządem i innymi Organizacjami

Członkowie DFK Krasiejów angażują się w życie wsi Krasiejów oraz pomagają w organizacji odbywających się tutaj imprez i inicjatyw. Współpracę z innymi działającymi w miejscowości organizacjami takimi, jak: straż pożarna, KS Krasiejów, Caritas, Rada Sołecka wsi Krasiejów, Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa oraz Zarząd gminny TSKN oceniamy jak dobrą. Chcielibyśmy dlatego podziękować wszystkim  za współpracę i wsparcie. Aktualnie w radzie gminy Miasta i Gminy Ozimek nie ma radnych z ramienia Mniejszości Niemieckiej z Krasiejowa.

Sprawozdanie z aktywności DFK Krasiejów za rok 2016

Na działalność koła DFK Krasiejów otrzymał z budżetu Gminy i Miasta Ozimek dotację w wysokości 1200 zł. Fundusze te zostały przeznaczone na organizację festynu rodzinnego „Familienfest” oraz na nagłośnienie festynu letniego. TSKN w Opolu wsparł naszą działalnośc kwotą w wysokości 1410 zł. Z tych funduszy sfinansowano paczki świąteczne dla 158 seniorów.

W 2016 roku DFK Krasiejów zorganizował dwa projekty w ramach projektu „Konsolidierung der Begegnungsstätten”: Familienfest oraz Bastelstunde. Projekty te zostały zorganizowane we ścisłej współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Krasiejowie. Projekty te cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców wsi Krasiejów a także miejscowości ościennych. Naszym celem było przygotowanie ciekawego programu oraz możliwości udziału dla dzieci i rodzin. W połączeniu z kursami Samstagsschule udało nam się zaproponować wiele ciekawych możliwości kreatywnego spędzenia czasu.

Z środków własnych koło DFK Krasiejów zorganizowało tradycyjne spotkanie z okazji dnia Matki i Ojca, które odbyło się 22 maja. Dodatkowo dzięki środkom pozyskanym w ramach 1% z podatku oraz środkom własnym koła wspomogliśmy finansowo organizację obchodów dnia św. Marcina.

 • Data aktualizacji: 2019-05-21 09:22
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 079 486