Samorząd Krasiejowa

Samorząd Krasiejowa w latach 1945-2025

Sołtysi w Krasiejowie od 1945 roku do chwili obecnej.

 1. Tomasz Klyszcz
 2. Wincenty Mrocheń
 3. Tomasz Świerc
 4. Teodor Maks
 5. Maria Maks
 6. Paweł Plewnia
 7. Mieczysław Nowak    1986-1990
 8. Manfred Sklorz         1990-1994
 9. Konrad Opiela          1994-2003
 10. Piotr Szubert            2003-2007 
 11. Kazimierz Tarsa        2007-2015 
 12. Tadeusz Markulak     2015 do obecnie

 Rada Sołecka na lata 2025- 2028

      1. Krzyszfot Koźlik- przewodniczący RS

      2. Grzegorz Pasoń - zastępca przewodniczącego 

      3.Gabriela Sklorz- sekretarz 

      4. Jan Bonk 

      5. Rafał Mendel 

      6. Tomasz Chudala

      7. Adrian Mróz

      8. Marcin Konietzko

      9. Ewelina Czaczkowska

Radni Rady Miejskiej w Ozimku  na lata 2025- 2028 -  Marcin Golomb, Michał Libera.

Radna Sejmiku Województwa Opolskiego - Elżbieta Pisula - Bieniecka.

Rada Sołecka na lata 2019- 2023

 1. Koźlik Krzysztof  - przewodniczący
 2. Widawska Sylwia - zastępca przewodniczącego
 3. Sklorz Jan - sekretarz
 4. Bonk Jan- członek
 5. Konietzko Marcin - członek
 6. Dariusz Kuczer- członek
 7. Misz Piotr - członek
 8. Podkowa Jolanta- członek
 9. Szubert Piotr - członek

Radni Rady Miejskiej w Ozimku  na lata 2019- 2023 -  Tadeusz Markulak, Jan Polaczek.

Radni Powiatu na lata 2019- 2023 - Krzystof Kożlik , Marek Korniak.

Rada Sołecka na lata 2015-2019

 1. Koźlik Krzysztof  - przewodniczący
 2. Widawska Sylwia - zastępca przewodniczącego
 3. Sklorz Jan - sekretarz
 4. Bonk Jan- członek
 5. Konietzko Marcin - członek
 6. Misz Piotr - członek
 7. Moj Magdalena - członek
 8. Pinkawa Mateusz - członek
 9. Szubert Piotr - członek

Radni  Rady Miejskiej w Ozimku na  lata 2014-2018 - Henryk Libera, Andrzej Staś

 

Rada Sołecka w latach 2011-2015

 1. Krzysztof Koźlik - przewodniczący.
 2. Piotr Misz - zastępca przewodniczącego,
 3. Sklorz Jan - sekretarz
 4. Jan Bonk- członek,
 5. Leon Korzyniec - członek
 6. Krystian Kula - członek,
 7. Piotr Loch - członek,
 8. Tadeusz Markulak - członek,
 9. Widawska Sylwia -członek

Radny Rady Miejskiej w Ozimku  w latach 2010-2014 - Piotr Szubert

Sołecka w latach 2007-2011

 1.       Krzysztof Koźlik – przewodniczący
 2.       Jan Polaczek – zastępca przewodniczącego
 3.       Sylwia Widawska – sekretarz
 4.       Krystian Czolek – członek
 5.       Leszek Kamala – członek
 6.       Henryk Libera – członek
 7.       Marian Pasoń – członek
 8.       Jan Sklorz – członek
 9.       Tomasz Szubert – członek

  

Radni Rady Miejskiej w Ozimku  w latach 2006- 2010 – Jerzy Libera, Piotr Szubert.

Radny Powiatu – Krzysztof Koźlik

 

Rada Sołecka w latach 2003-2007

 1. Krzysztof Koźlik – przewodniczący
 2. Jan Polaczek – zastępca przewodniczącego
 3. Kazimierz Tarsa – sekretarz
 4. Krystian Czolek – członek
 5. Norbert Loch – członek
 6. Antoni Misz – członek
 7. Marian Pasoń – członek
 8. Jan Sklorz – członek
 9. Sylwia Widawska – członek

 

Radni Rady Miejskiej w Ozimku w latach 2002 – 2006– Manfred Sklorz i Kazimierz Tarsa

Radny Powiatu – Werner Klimek

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego w latach 2002-2005 - Horst Konietzko

 

Rada Sołecka w latach 1998 – 2003

 1.       Krzysztof Koźlik – przewodniczący
 2.       Jan Sklorz – zastępca przewodniczącego
 3.       Zygmunt Wystrach – sekretarz
 4.       Marcin Golenia – członek
 5.       Jan Koloch – członek
 6.       Leon Korzyniec – członek
 7.       Piotr Lasończyk – członek
 8.       Antoni Misz – członek
 9.       Andrzej Staś – członek

 

Radny Rady Miejskiej w Ozimku w latach 1998 – 2002 – Werner Klimek (Przewodniczący Rady)

Radni Powiatu – Horst Konietzko i Jerzy Libera

Skład  Rady Sołeckiej w latach 1994-1998

1. Bernard Materne - przewodniczący,

2. Elżbieta Feliks,

3. Marcin Golenia,

4.Leon Korzeniec

5.Jan Kolloch,

6.Manfred Sklorz

7.Ryszard Skrzypczyk,

8. Franciszek Strózik,

9. Piotr Szubert.

Pan Bernard Materne był przewodniczącym Rady Sołeckiej w latach  1987 do 1998 roku.  

 

 

 • Data aktualizacji: 2024-07-24 18:22
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 687 587