Archiwum 2016

Spotkanie noworoczne w DFK Krasiejów

Dnia 06.01.2015 odbyło się w kole DFK Krasiejów tradycyjne spotkanie noworoczne. Spotkanie zostało rozpoczęte przywitaniem członków DFK Krasiejów oraz zaproszonych gości w języku niemieckim i polskim. Następnie odmówiono krótką modlitwę i wspomniano zmarłych w 2015 roku członków DFK Krasiejów.

Wspólne śpiewanie kolęd w języku niemieckim, było przerywane występami naszych muzyków: Mateusza Machuli oraz Michała Króla. Dla naszych gości został przygotowany poczęstunek w postaci kawy i śląskiego kołacza. Głównym punktem programu był występ dzieci przedszkolnych, przygotowany w języku niemieckim przez Panią Gabrielę Korzeniec.

Następnie wspólnym kolędowaniem i muzykowaniem poprowadzono spotkanie do końca.

W spotkaniu noworocznym, jak już od lat, licznie uczestniczyli członkowie koła DFK Krasiejów. Zauważono jednak spadek liczby uczestników.

Am 06.01.2016 fand das beim DFK Krascheow traditionelle Neujahrsfest statt. Begonnen wurde mit der Begrüßung der Mitglieder des DFK Krascheow und der eingeladenen Gäste in Deutscher sowie in Polnischer Sprache. Dann wurde ein Gebet gesprochen und der im letzten Jahr Verstorbenen DFK Mitglieder gedacht.

Es wurden gemeinsam Weihnachtslider in deutscher Sprache gesungen. In Pausen für Kaffee und Kuchen haben unsere Musiker: Mateusz Machula und Michał Król mit Ihrem Programm für weihnachtliche Stimmung gesorgt.

Ein weiterer Höhepunkt war die Aufführung in deutscher Sprache von unseren Kindern aus dem Kindergarten aus Krascheow, die von Frau Gabriella Korzeniec vorbereitet worden ist.

Danach ließ man langsam die Weihnachtsfeier mit Gesang und Musik ausklingen.

Das Traditionelle Neujahrsfest wurde, wie seit Jahren, zahlreich von den Mittgliedern des DFK Krascheow besucht. Leider ist die Tendenz bei der Teilnehmerzahl fallend.

  • Data aktualizacji: 2024-07-24 18:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 687 586