Aktualności

Inwestycje gminne w Krasiejowie zrealizowane w latach 2015- 2018 ( I połowa)

2015 rok

- naprawa nawierzchni ul. Myślinki w Krasiejowie – 12 575,52 zł,

- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Krasiejowie – 9 225,00 zł,

- OSP - 33 911,34 zł,

- utrzymanie świetlic w gminie (w tym Krasiejów) - 84 227,58 zł.

2016 rok

– konserwacja rowu przy ul. Spacerowej, 740 mb – 7643,22 zł,

- remont ul. Młyńskiej wraz z jej poboczami w Krasiejowie – 18 851,23 zł,

- remont ul. Brzozowej w Krasiejowie – 2 214,00 zł,

- wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej na ul. Zielonej w Krasiejowie –   4 182,00 zł,

- wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej na ul. Spacerowej w Krasiejowie –   6 998,70 zł

- uzupełnienie ubytków żużlem, tłuczniem, asfaltem, frezowiną asfaltową na ulicach: Brzozowej, Młyńskiej, Słonecznej, Sporackiej, Zielonej w Krasiejowie

- remont ul. Wrzosowej w Krasiejowie – 81 912,96 zł,

- oświetlenie uliczne przy ul. Myślinka w Krasiejowie – 57 564,00 zł,

- projekty techniczne oświetlenia ulicznego dla: ul. Michalońskiej w Biestrzynniku, ul. Psie Pole i Spacerowej w Krasiejowie oraz ul. Bukowej w Szczedrzyku – 15 375,00 zł,

- oświetlenie uliczne przy ul. Myślinka w Krasiejowie – 38 130,00 zł,

- przegląd, naprawę, zakup nowych elementów i montaż oświetlenia świątecznego w gminie 30000 zł,

- utrzymanie świetlic w gminie (w tym w Krasiejowie) - łącznie 57 646, 57 zł

- OSP - 43 441,97 zł.

 2017 rok

-  konserwacja rowu przy ul. Ogrodowej, 290 mb, ul. Zielonej, 65 mb; naprawa przepustu przy ul. Robotniczej; przebudowa przepustu przy ul. Spacerowej oraz budowa przepustu przy ul. Brzozowej – 12 349.20 zł

- remont ul. Myślinka w Krasiejowie – 10 947,00 zl,

- remont ul. Zielonej w Krasiejowie – 105 191,03 zł,

- remont ul. Ogrodowej w Krasiejowie – 56 100,00 zł,

- naprawa dróg metodą typu PATCHER na terenie całej gminy (2 razy w roku) – 66 727,50 zł,

- drobne remonty polegające na mechanicznym równaniu, uzupełnieniu ubytków i utwardzeniu żużlem ulic: Myślinki, Niwki, Spacerowej, Rzecznej w Krasiejowie,

 - 2 punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Psie Pole w Krasiejowie – 17 835,00 zł,

 - 2 punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Krasiejowie – 19 434,00 zł.

- utrzymanie świetlic w gminie (w tym w Krasiejowie)- łącznie - 75 961, 89 zł,

- OSP - 54 875,08 zł. 

2018 rok

- utrzymanie świetlic w gminie (w tym w Krasiejowie) - łącznie 69 124, 87 zł (stan na 30 VI. 2018)

- OSP - 6197,10  zł.

- położnie dywanika asfaltowego na ul. Brzozowej (II polowa roku),

- remont kotłowni  w Starej Szkole.

 Wydatki budżetowe na OSP w latach 2014 - 2018 (I połowa)

- Krasiejów - 168 836,45 zł (dla porównania - Antoniów - 134 929,64 zł,  Szczedrzyk- 133 487,22 zł, Schodnia - 257 540,08 zł)

Utrzymanie świetlic w gminie w latach 2014 - 2018 - 377 961,20 zł.

Dotacje na funkcjonowanie otrzymało również Stowarzyszenie Miłośnikow Krasiejowa.

Źródło: Raport o stanie gminy (na koniec kadencji 2014 - 2018)

-

  • Data aktualizacji: 2019-03-18 18:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 004 792