Aktualności

Dotacje na wymianę kotłów c.o w 2019r.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, kancelaria, pokój nr 4, złożyć wniosek ( aktualny druk wniosku poniżej), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Opolskiego na realizację zadań służących ochronie powietrza dla osób fizycznych 2019.doc


DLA KOGO DOTACJA?
Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

 • kocioł c.o. gazowy,
 • kocioł c.o. elektryczny
 • kocioł c.o. olejowy,

lub

 • podłączą się do sieci ciepłowniczej,
 • zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o.

KWOTY DOTACJI

 • 3.000 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej.
 • 3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW,
 • 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
 • 3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła           
 • Źródło informacji: Gmina Ozimek                                                                                                          
 • Data aktualizacji: 2019-09-20 20:09
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 238 141