Aktualności

Uroczystość nadania śp. Bernardowi Materne tytułu " Zasłużony dla Krasiejowa"

20210303_170039.jpg,
20210303_170130.jpg,
20210303_170655.jpg,
20190710_155752 — kopia (3).jpg, śp. Bernard Materne
śp. Bernard Materne
20210303_170729.jpg, "Zasłużony dla Krasiejowa"
"Zasłużony dla Krasiejowa"

W dniu 03.03.w świetlicy szkolnej  odbyła się uroczystość nadania śp. Bernardowi Maternemu pośmiertnie tytułu  "Zasłużony dla Krasiejowa" z udziałem członków rodziny Zmarłego, władz samorządowych, przedstawicieli organizacji działających na terenie wsi i gminy.

Spotkanie rozpoczął Wener Klimek - zastępca prezesa SMK przypominając o zasadach bezpieczeństwa i wymaganym reżimie sanitarnym, po czym przywitał zaproszonych gości: zastępcę Burmistrza Ozimka - Andrzeja Brzezinę,  członków Rady Powiatu Opolskiego - Marka Korniaka i Krzysztofa Koźlika, Sołtysa wsi -Tadeusza Markulaka, radnego gminy  Jana Polaczka, prezesa SDMP - Józefa Tomasza Jurosa, przedstawicieli OSP, Parafialnego Zespołu Caritas, Rady Parafialnej, byłych i obecnych członków Rady Sołeckiej wsi Krasiejów i członków Rady Miasta Ozimka. Uroczystość uświetniła obecność najbliższych członków rodziny Zmarłego - syna Rolanda Materne i córki Sybilii Loch oraz dalszych krewnych.

Po przywitaniu zebranych Pan Klimek przedstawił cel uroczystości, jakim było nadanie pośmiertnie tytułu "Zasłużony dla Krasiejowa" śp. Bernardowi Materne, który zmarł niespodziewanie dn.08 listopada 2020roku nie doczekawszy osobiście tego ważnego wydarzenia i poprosił o Jego uczczenie minutą ciszy. Kolejno Krzysztof Koźlik odczytał uzasadnienie nadania Panu Materne tytułu  za zasługi i wieloletnią działalność społeczną na rzecz mieszkańców wsi, kościoła i organizacji działających na terenie naszej miejscowości, w którym czytamy:

"Pan Bernard Materne ur. dn.13.12.1933r. od wielu lat działał na rzecz rozwoju wsi Krasiejów. W 1971 roku był członkiem komitetu obchodów 25-lecia HKS-u. Aktywnie angażował się w roku 1992 w obchody 700-lecia wsi Krasiejów. Od 2000 roku pełnił w Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa funkcję skarbnika wywiązując się z niej wzorowo i sumiennie. Przez wiele lat brał udział w pracach Rady Parafialnej wsi Krasiejów. Był jednym z założycieli struktur Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w gminie Ozimek oraz koła DFK Krasiejów, wieloletnim członkiem Zarządu Gminnego TSKN w gminie Ozimek oraz Zarządu Koła DFK Krasiejów, gdzie pełnił funkcję Skarbnika. Przez wiele lat członek i Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Krasiejów. Był wielkim zwolennikiem idei integracji europejskiej i wspólnej Europy, jednocześnie troszcząc się bardzo o zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej naszego regionu. Od czasów przemian społeczno – politycznych w Polsce z zaangażowaniem dążył do wprowadzenia w szkołach nauczania języka niemieckiego, wiedząc, zwłaszcza w świetle specyfiki naszego regionu, że wykształcone i znające języki obce społeczeństwo przyczyni się do jego rozwoju.

Pan Bernard Materne opiekował się od lat cmentarzem parafialnym dbając o jego porządek i czystość. Przez wiele lat pomagał podczas prac związanych ze stawianiem stajenki bożonarodzeniowej, służył radą i pomocą byłemu Proboszczowi śp. Alojzemu Malcherkowi podczas remontów kościoła. Był autorem rozdziału książki "Przyroda i historia gminy Ozimek", w której przybliżał czytelnikom historię naszej wsi. Udzielał wielu wywiadów dotyczących historii naszej miejscowości i brał czynny udział w gromadzeniu materiałów dotyczących poległych podczas II wojny światowej mieszkańców parafii Krasiejów oraz przygotowaniu uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych na terenie kościoła. Udostępniał swoje pamiątki do lokalnej Izby Historii. W roku 2019 wraz z innymi seniorami brał udział w nagraniu wspomnieniowym o sytuacji i życiu w powojennym Krasiejowie. Wspomagał Parafialny Zespół Caritas w organizacji cieszących się dużym powodzeniem pikników rodzinnych. Pan Bernard Materne był powszechnie szanowanym, cenionym i aktywnym mieszkańcem wsi Krasiejów, wzorem dla wielu młodszych pokoleń, który zasługuje na to specjalne wyróżnienie".

Akt nadania na ręce Rodziny Zmarłego wręczył Werner Klimek, zaś okolicznościowy medal- Sołtys wsi Tadeusz Markulak. Następnie głos zabrał zastępca Burmistrza Andrzej Brzezina, który wyraził swoje uznanie dla Osoby Zmarłego i Jego zasług oraz ubolewanie, że pogrzeb Pana Materne musiał się odbyć w dobie pandemii i narzuconych rygorów, co spowodowało, że pożegnano Go nie w pełni z honorami, na które sobie niewątpliwie zasłużył. Wręczył też synowi Wyróżnionego- Rolandowi i córce Sybillii pamiątkowe książki związane z gminą Ozimek.

O Zmarłym pięknie wypowiedział się prezes SDMP Józef Tomasz Juros wracając wspomnieniami do Osoby pana Bernarda, Jego dokonań, wiedzy i bogatych przeżyć oraz długoletniej i owocnej współpracy. "Był Człowiekiem szanowanym w społeczności lokalnej i życzliwym na wszelkie prośby. Będzie Go w środowisku lokalnym na pewno brakować" - powiedział na zakończenie Pan Juros. W wzruszających słowach o swoim Ojcu powiedział syn Roland: "Dla mojego Taty praca była całym życiem, zawsze musiał coś robić, był w tym dokładny, a wręcz perfekcyjny". Podziękował w imieniu całej Rodziny organizatorom uroczystości za jej przygotowanie i dostrzeżenie zasług Ojca.

Po wystąpieniach zebrani zostali zaproszeni na kawę i ciasto z zachowaniem reżimu sanitarnego. Głównym organizatorem wydarzenia był Pan Werner Klimek, któremu pomagała małżonka Renata i Sylwia Widawska. W dniu nadania tytułu Pan Piotr Szubert złożył na grobie Bernarda Maternego wiązankę w imieniu zarządu i członków koła DFK Krasiejów.

S. Widawska - SMK

 

  • Data aktualizacji: 2021-10-22 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 440 668