Aktualności

Kilka słów wspomnień o Konradzie Opieli- byłym Sołtysie wsi.

20210503_185330 (2).jpg, K. Opiela
K. Opiela

Dnia 25 kwietnia br. zmarł Konrad Opiela - Sołtys wsi Krasiejów w latach 1994-2003. W Krasiejowie zamieszkał w 1960 roku, ale z gminą Ozimek  był związany od 1950r. budując pierwsze bloki mieszkalne w mieście. Po przepracowaniu prawie 45 lat przeszedł w roku 1990 na emeryturę i wtedy zaangażował się w działalność na rzecz wsi Krasiejów. Od 1991 r. był członkiem Rady Sołeckiej, a 6 grudnia 1994 r. wybrany został Sołtysem, którą to funkcję  pełnił  przez  dwie kadencje. Był również członkiem honorowym OSP  i  długoletnim działaczem  miejscowego LZS-u,  w którym pełnił  funkcję skarbnika. Za swoje największe osiągnięcie w pierwszej kadencji  uznał zwodociągowanie wsi, w wyniku czego ponad 300 posesji uzyskało dostęp do czystej wody. Odbioru  pierwszego etapu wodociągu dokonano 8 grudnia 1996r. Pan Opiela był orędownikiem współpracy organizacji działających we wsi. W roku 1995 wraz z Radą Sołecką i innymi organizacjami zorganizował  Noc  Świętojańską. Angażował się też osobiście w "Święto  Lata" i festyny, które miały miejsce w tym czasie w Krasiejowie. Wspierał akcje sprzątania świata przez dzieci szkolne, zawsze organizował dla nich drobny poczęstunek. Razem z mieszkańcami w roku 1995 przepracował ok. 30 godz. przy budowie  chodnika na ul. Spórackiej. Za jego kadencji powrócono do organizowana dożynek wiejskich. W  tych,  które  odbyły się w 1995 r. w Krasiejowie wystąpiła gościnnie orkiestra dęta  z Heinsberga. Kolejnym ważnym wydarzeniem była telefonizacja wsi. W Krasiejowie przebiegała ona z małymi problemami i przesunięciami czasowymi, ale została zakończona  w czerwcu  1996r. Sołtys Opiela wraz z OSP Krasiejów i Krzyżowa Dolina kierował też pracami remontowymi, gdy powstawała  bezpieczna  drewniana kładka dla pieszych na rzece Małapanew na ul. Młyńskiej. Gdy wieś dotknęła tragiczna w skutkach powódź i uszkodzony został drewniany most na rzece Mała Panew, czynił starania o odbudowę mostu, ale już betonowego,  sfinansowanego częściowo z europejskich funduszy popowodziowych. Most ten służy mieszkańcom po dzień dzisiejszy. Dużo dróg w tym czasi zostało nawiezionych tłuczniem, w roku 1997 wyasfaltowano ul. Osiedle, wyczyszczono ok. 18 km rowów po powodzi. Sołtys forsował budowę chodnika i oświetlenie  na ul. Szkolnej.

Podczas zebrania wiejskiego dnia 27 stycznia 1999 r. Konrada Opielę wybrano p raz kolejny na Sołtysa wsi (uzyskał 98 głosów na 127 głosujących). Za najważniejszy  cel  działania w drugiej kadencji uznał rozpoczęcie budowy kanalizacji. Jako Sołtys dbał o poprawę stanu dróg, zabiegał o przeprowadzenie remontu  ulic: Psie Pole, Słonecznej. Sołtys czynił także starania mające na celu  zaadoptowanie budynku starej szkoły na świetlicę wiejską. Za jego drugiej  kadencji wyremontowano część stolarki okiennej i dach w starej szkole. Konrad Opiela  brał udział  w pracach społecznego komitetu gazyfikacji  ulicy Zamoście. Reprezentował naszą wieś wraz  z krasiejowską koroną  w delegacji gminnej podczas  dożynek wojewódzkich  w  Dzierżysławiu w 1999r. W 2000r. był obecny podczas uroczystości zorganizowanej przez mieszkanców ul.Dolnej z okazji jej wyasfaltowania. Czynił starania o wykończenie dywanika asfaltowego na ul. Cegielnianej po wybudowaniu sieci wodociągowej. Jego pasją było rozwiązywanie krzyżówek, temu hobby poświęcał wiele swego wolnego czasu. Zmarł  osiągnąwszy wspaniały wiek- 90 lat, pochowany został  na cmentarzu komunalnym  w Prudniku dnia 30.04.2021r.

W osobie Konrada Opieli Krasiejów stracił kolejną zasłużoną  dla wsi Osobę. Cześć Twojej Pamięci!

S. Widawska 

W artykule wykorzystano informacje zawarte w archiwalnych wydaniach WO z lat 1994-2003 pod redakcją L. Bąka. 

  • Data aktualizacji: 2021-05-16 14:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 213 361