Aktualności

Fundusz sołecki podzielony

W dniach 15 i 22.09 odbyły się zebrania Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i zaproszonych gości. W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego RS Krzysztofa Koźlika udział wzięli także przedstawiciele OSP- prezes Tomasz Chudala i członek Zarządu -Zygmunt Lipok oraz prezes Klubu Sportowego - Grzegorz Bronder. Podczas pierwszego z nich dyskutowano nad podziałem środków z uwzględnieniem potrzeb wsi, strażaków i sportowców. Zlecono członkom RS, OSP i KS przygotowanie ofert na zakup sprzętów: stołu na plac przed szkołą, mebli i żaluzji do świetlicy szkolnej, stojaka na rowery, malowanie modeli dinozaurów przed szkolą, zakupu kosy spalinowej i dmuchawy do liści oraz strojów dla strażaków, ławek biesiadnych, siatek i grilla oraz wykonanie monitoringu na boisku sportowym. Środki te mają być wykorzystane w tym i przyszłym roku. W podziale środków uwzględniono także organizację imprez okolicznościowych, poprawę estetyki wsi (utrzymanie zieleni) i strony internetowej. 

Podczas drugiego spotkania zgodnie z ustawą covidową, dającą możliwość podziału funduszu sołeckiego przez zebranie Sołtysa i Rady Sołeckiej przyjęto uchwałę o podziale środków. W sprawach różnych głos zabrał radny Jan Polaczek i wysunął wnioski o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków na: poszerzenie chodnika na ul. Zamoście oraz przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Brzeziny, na remont i oświetlenie ul. Spacerowej oraz na skanalizowanie wszystkich terenów do tej pory nieskanalizowanych. Uchwały te zostały przyjęte w głosowaniu jawnym. Sylwia Widawska po konsultacji z mieszkańcami Zamościa zaproponowała wykonanie ledowego oświetlenia reagującego na ruch na kładce  pieszo - rowerowej prowadzącej przez rzekę, gdyż miejsce to jest wyjątkowo ciemne i niebezpieczne po zmroku. W tej kwestii wystosuje pismo do Zarządu Dróg w Opolu odpowiedzialnego za kładkę.

W dniu 24 czerwca br. w Krasiejowie odbyła się wizja lokalna, w której udział wzięli zastępca Burmistrza Andrzej Brzezina, Sołtys wsi- Tadeusz Markulak i Rada Sołecka. Celem wizji było dokonanie lustracji terenów należących do Nadleśnictwa Opole w tym parku ze ścieżką edukacyjną i starodrzewem. Gmina Ozimek wykazywała zainteresowanie częściowym przejęciem tego terenu (do rowu biegnącego przez park) i ewentualne wykonanie tam parkingu, gdy przeprowadzana będzie rewitalizacja centrum wsi. Jak potoczą się sprawy na razie nie wiadomo.

S.Widawska

  • Data aktualizacji: 2022-08-08 08:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 868 831