Aktualności

Zebrania Rady Sołeckiej

20220301_190116.jpg,
20220429_154523.jpg,
20220429_154450.jpg,

W dniach  17.03 i 31.03 odbyły się zebrania  Rady Sołeckiej z Sołtysem i  przedstawicielami organizacji działającymi we wsi Krasiejów.  W spotkaniach, które prowadził Krzysztof Koźlik udział wzięli: Sołtys wsi  Tadeusz Markulak, przedstawiciele Rady Sołeckiej,  radny gminy Jan Polaczek, prezes  OSP Tomasz Chudala i prezes LZS-u Grzegorz Bronder, zaś w drugim dodatkowo Katarzyna Klitza, Robert Wystrach reprezentujący OSP oraz pani Martina Thomanowski.  

Tematem obrad była:

  •          organizacja festynu w Krasiejowie z okazji 730-lecia wsi, 130- lecia OSP i 65- lecia klubu sportowego,
  •          organizacja warsztatów florystycznych,
  •          sprawy różne.

Organizacja festynu przewidziana jest w dniach 15-17.07.2022r. Jako pierwszy głos zabrał G. Bronder, który przedstawił plany LZS-u związane z  3-dniowym festynem, w tym zaproszenie zespołu Bravo na piątkowy wieczór dn. 15.07  i rozegranie meczu oldboyów. Na razie prowadzone są rozmowy wstępne, poszukiwane firmy gastronomiczne, które mogłyby zająć się obsługą festynu. Preferowane są lokalne firmy, które będą wyłonione na podstawie ofert. OSP  planuje atrakcje dla dzieci, pokazy strażackie, strażacką ścieżkę edukacyjną i dmuchańce. Radny J. Polaczek zaproponował ustawienie stoisk twórców wyrobów rzemieślniczych przy deptaku oraz przygotowanie wystawy fotograficznej z 700-lecia wsi Krasiejów.  Pan P. Misz zaproponował, aby w tych dniach udostępnić muzeum dla bezpłatnego zwiedzania.

S. Widawska zaproponowała, aby każda osoba będąca organizatorem festynu reprezentowała jedną tylko organizację, co ma na celu włączenie jak najwięcej mieszkańców do pracy. Poruszyła też kwestię  oświetlenia kładki pieszo-rowerowej. Sołtys otrzymał odpowiedź na pismo wystosowane w tej sprawie do powiatu, w którym zaznaczono, że oświetlenie leży w gestii gminy.

W sprawach różnych głos zabrał radny Jan Polaczek, który przedstawił zakres  prac dot. remontów ulic Brzeziny, Spórackiej, kanalizacji ul. Niwki (rok 2023), zamknięcia sprawy lampy obok budynku sióstr zakonnych, planach zmian w sprawie zagospodarowania przestrzennego na ul. Dolnej. Poinformował zebranych o możliwości odsłuchiwania obrad Rady Miasta na stronie UMiG Ozimek.

Ustalono termin warsztatów florystycznych na dzień 08.04.2022 o godz. 18.00 w Starej Szkole. Zaplanowano również termin kolejnego zebrania RS na 21.04 na godz. 19.00 oraz zebrania wiejskiego na dzień 10.05.br.

W związku z  730-leciem wsi Krasiejów prosi się mieszkańców o zaangażowanie się w organizację uroczystości oraz o dostarczenie  Sołtysowi lub  S. Widawskiej zdjęć z 700-lecia wsi, jeśli ktoś takimi dysponuje i mógłby je udostępnić.   

Sołtys i Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania firmie Halex za nieodpłatne zlikwidowanie dziur i wyrównanie powierzchni przy skrzyżowaniu ul. Spórackiej i Kolejowej. Klienci stoiska warzywnego wiedzą jak wygladał ten teren podczas deszczu, gdy trzeba było omijać potężne  kałuże.

Członkowie Rady Sołeckiej spotkali się dn. 01.03 w świetlicy Starej Szkoły, aby poskładać  zakupione z funduszu sołeckiego meble.  Wcześniej , w grudniu  zostały założone  nowe żaluzje, zakupiono stojak na rowery , a w marcu ustawiono na placu przed szkołą nowy ławostół.

S. Widawska- RS

  • Data aktualizacji: 2022-05-25 13:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 771 067