Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2024-07-25 00:51:21

Środowisko geograficzne

Geologia

Na obszarze wsi występują na powierzchni triasowe iły kajprowe oraz skały czwartorzędowe.

Iły kajprowe o czerwonym zabarwieniu występują na powierzchni we wschodniej części wsi. Na całym obszarze dorzecza Małej Panwi iły występują pod niewielką miąższością osadów plejstoceńskich. Dominującymi osadami są skały akumulacji wodno - lodowcowej i lodowcowej oraz rzecznej. W Dolinie Małej Panwi występują piaski rzeczne różnoziarniste, kwarcowe. Holocen reprezentują osady współczesnych rzek: piaski, żwiry, gliny i namuły, występujące w dolinach cieków przepływających przez wieś.