Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-25 03:54:30

Samorząd Krasiejowa

Podsumowanie prac Rady Sołeckiej za rok 2015

W roku 2015 Rada Sołecka wraz z Sołtysem:

Sołtys uczestniczył ponadto w sesjach Rady Miejskiej i interweniował w sprawach dot. mieszkańców wsi.

W prawie wszystkich spotkaniach i pracach Rady Sołeckiej brali czynny udział nasi Radni.