Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2024-06-15 03:14:54

Aktualności

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów

Dnia 16.02. br. ukazało się obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.7.2022.PD w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów w dniach  od 23 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, w godzinach pracy urzęduDyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej nr 20 Urzędu Gminy i Miasta Ozimek. Czytaj więcej projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-krasiejow

Projekt planu miejscowego dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Ozimek: www.bip.ozimek.pl w zakładce: Obwieszczenia / Obwieszczenia 2023.

Źr. UMiG  Ozimek