Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-05-21 21:27:40

Aktualności

Uczestnicy POKOS-u w Muzeum i JuraParku

W dniu 4.06. 2018r. wystawę paleontologiczną i Izbę Regionalną odwiedziła grupa uczestników Polskiej Konferencji Sedymentologicznej - POKOS 7. Wśród gości byli polscy i zagraniczni znawcy w dziedzinie geologii sedymentologicznej z różnych ośrodków akademickich i placówek naukowych: z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego,Opolskiego, Poznańskiego, PIG-u i z Muschelkalk Museum z Niemiec. Krasiejów odwiedził Hans Hagdorn - doktor honoris causa Uniwersytetu w Tübingen, założyciel  muzeum  w Ingelfingen i europejskiej sławy znawca zagadnień geologicznych niemieckiego i śląskiego  triasu. Cieszy fakt, że nasze małe muzeum znajduje uznanie wśród wielu naukowców. Przewodniczącemu konferencji - prof. J.Szulcowi książkę o Krasiejowie wraz z podziękowaniami za wieloletnią współpracę wręczyła S.Widawska - członkini SMK. Podczas sesji terenowej w JuraParku prof. J. Szulc z UJ i  A. Bodzioch- prof.UO, omówili paleośrodowiskowe uwarunkowania  kopalnych biocenoz i zinterpretowali procesy tafonomiczne w osadach górnego triasu Śląska. Uczestnicy POKOS-u w ciągu kilku dni trwania konferencji odwiedzili również opolskie kamieniołomy i wyrobisko iłów oraz muzeum ze szczątkami " smoka wawelskiego"  w Lisowicach.  

SMK