Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-04-09 19:45:07

Aktualności

Przegląd wydarzeń w roku 2019

 Styczeń 2019

Luty

Marzec

Kwiecień

       •  Florystyczne warsztaty wielkanocne w Starej Szkole (odp. S. Widawska. M. Konietzko).

Maj

Czerwiec

Lipiec

Październik

Listopad

Ponadto istniała możliwość zwiedzania Muzeum Paleontologicznego i Izby Regionalnej przez  cały rok.

Sołtys i Rada Sołecka odbyli kilkanaście zebrań roboczych, w których uczestniczyli radni gminy J. Polaczek i T. Markulak oraz radny powiatu K.Koźlik. Protokolantem zebrań był głównie Jan Sklorz.  

Liczba osób odwiedzających stronę internetową www.krasiejow.pl  - 1368 tyś. ( stan na 28.12.2019)