Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-06-23 08:40:18

Aktualności

Przerwany lot barwnego motyla...

Dnia 07 października w Parku Nauki i Ewolucji w Krasiejowie odbyło się spotkanie z Teresą Kudybą- redaktorką i wydawcą książki o naszym byłym mieszkańcu dr. Krzysztofie Spałku. W sali kinowej zgromadziło się wiele osób, w tym Burmistrz Ozimka i jego zastępca: Mirosław Wieszołek i Andrzej Brzezina, Radny Powiatu i prezes SMK - Krzysztof Koźlik, Radny Gminy- Jan Polaczek, współautorzy książki, członkowie rodziny, mieszkańcy, przyjaciele, koledzy oraz znajomi, którzy mieli przyjemność współpracować z Krzysztofem.

-Książka o Krzyśku to moja misja, wyniknęła ona z potrzeby napisania o Człowieku wielkim, mądrym i wrażliwym. Ale też z pewnej niezgody. Mojej niezgody osobistej na niegodziwości, nieprawości, jakie Krzyśka i nas pewnie też spotkają - mówiła Teresa Kudyba. Krzysztof długo starał się o habilitację, był absolutnie wielkim biologiem, ale nie został do niej dopuszczony, pomimo ogromnej ilości publikacji o charakterze międzynarodowym i krajowym. Opowiadała o wieloletniej znajomości z Krzyśkiem, o nakręconych z Nim filmach, o przedsięwzięciach, których był autorem.

Po Jej wystąpieniu odbyła się projekcja filmu " Dinozaury z Krasiejowa" z udziałem śp. Krzysztofa Spałka.

Następnie głos zabrał prof. Arkadiusz Nowak, przyjaciel Krzysztofa, który w swej narracji opowiadał o spędzonych z Nim zawodowo i prywatnie chwilach, o problemach z jakimi boryka się świat nauki, braku funduszy, wszechobecnej "punktozie", która może wywierać istotny wpływa na osoby wrażliwe, a taką z pewnością był Krzysiek. Mówił o swoim Przyjacielu jako o wspaniałym botaniku, który chodził własnymi ścieżkami, ale nie był typem wojownika. Zauważył również, że nie da się wszystkiego ciągnąć na raz: publikować piękne monografie, współtworzyć filmy, uczestniczyć w edukacji społeczeństwa i jednocześnie być wybitnym zgodnie z normami ministerstwa nauki naukowcem, bo może to pociągać za sobą fatalne skutki.

Kolejno głos zabrała członkini SMK - Sylwia Widawska, która opowiedziała o wspólnych wycieczkach Krzysztofa Spałka z młodzieżą szkolną, dla której był niekwestionowanym autorytetem, pasjonatem i człowiekiem ogromnej wiedzy, a przede wszystkim prekursorem odkryć paleontologicznych, które rozsławiły nasz Krasiejów w Polsce, Europie i świecie. Po niej wystąpił Tomasz Juros zwracając uwagę na historyczne zainteresowania Krzysztofa, który kolekcjonował i restaurował ciekawe przedmioty, żywo interesował się rozwojem hutnictwa w dolinie Małej Panwi i był uczestnikiem spotkań SDMP oraz pikników strzeleckich. Obydwoje współautorzy podkreślili, że swoimi działaniami przyczynił się do tego, aby znaleźć się w panteonie osób zasłużonych dla gminy Ozimek. Głos zabrał także były dyrektor Górażdże Cement SA. Andrzej Balcerek, który w serdeczny sposób wspominał kontakty z K. Spałkiem i mówił o Jego inicjatywach dot. projektów wdrażanych na terenie kopalni.

"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"- tymi słowami swoje wystąpienie rozpoczął ks. dr hab. Erwin Mateja, który mówił o wielu talentach i pasjach Krzysztofa, w tym związanych ze sztuką ludową Śląska oraz o Jego zasługach w powstaniu ogrodu zielnego przy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim.

Jako ostatni przemówił prof. Andrzej Tukiendorf, który znał Zmarłego i miał świadomość jego wielorakich zainteresowań i dokonań, w tym Jego udziału w odkryciu paleontologicznym. Przypomniał epizod, gdy Krzysztof o świcie potrafił być już na nogach, aby zrobić unikalne zdjęcie bociana czarnego. Zwrócił też uwagę na wszechobecny w mediach społecznościowych  hejt, na który nie wolno dawać przyzwolenia, a z którym często ludzie nauki muszą się mierzyć.

Zgromadzeni na sali po wysłuchaniu tylu wzruszających słów jednego byli pewni, że w osobie dra Krzysztofa Spałka Opolszczyzna straciła znakomitego botanika, regionalistę, przyrodnika i  fotografa, po prostu Człowieka "zbudowanego z pasji".

Po spotkaniu można było nabyć książkę "Przerwany lot barwnego motyla" z autografami współautorów. JuraPark i Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa przygotowało mały poczęstunek dla uczestników tego wydarzenia.

Informujemy zainteresowanych, że książka w cenie 25 zł jest do nabycia w Muzeum w Starej Szkole.

Media o spotkaniu link

SMK