Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-07-27 15:55:38

Aktualności

Odszedł nasz zasłużony Nestor-Pan Bernard Materne

Pan Bernard Materne urodził się 13.12.1933 w Krasiejowie. W zawodowej przeszłości od 1956 do 1998r. związany był z Hutą Małapanew w Ozimku. Jego życie i działalność społeczna ściśle związana była z Krasiejowem. Pan B. Materne dał się poznać jako człowiek głębokiej wiary, zawsze chętny do pomocy, odpowiedzialny i sumienny. Znany był w  środowisku z umiłowania porządku, dyscypliny i rzetelności.  W 1971 roku był członkiem komitetu obchodów 25-lecia HKS-u. Aktywnie zaangażował się w roku 1992 w obchody 700-lecia wsi Krasiejów. Od 2000 roku pełnił w Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa funkcję skarbnika, którą pełnił wzorowo do końca swoich dni. Przez wiele lat brał udział w pracach Rady Parafialnej wsi Krasiejów. Pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz księgowego w lokalnym kole DFK. Zawsze znajdował czas, aby pomagać i udzielać się społecznie na rzecz wsi i jej mieszkańców. Był współorganizatorem corocznych bożonarodzeniowych spotkań mieszkańców- członków DFK. Pan Materne opiekował się przez wiele lat cmentarzem parafialnym dbając o jego porządek i czystość. Był inicjatorem nazwania jednej z ulic nazwiskiem ks. Maksymiliana Senfta. Wielokrotnie pomagał podczas prac związanych ze stawianiem stajenki bożonarodzeniowej, służył radą i pomocą byłemu Proboszczowi śp. Alojzemu Malcherkowi podczas remontów kościoła. Jest autorem rozdziału książki "Historia i przyroda gminy Ozimek", który zatytułował "Mój Krasiejów", co świadczy o Jego silnych związkach z naszą miejscowością. Pan Materne brał czynny udział w gromadzeniu materiałów dotyczących poległych podczas II wojny światowej mieszkańców parafii Krasiejów oraz przygotowaniu uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych na placu kościelnym. Chętnie udostępniał swoje pamiątki do lokalnej Izby Historii. Wiele razy brał udział w nagraniach wspomnieniowych o sytuacji i życiu w powojennym Krasiejowie. Wspomagał Parafialny Zespół Caritas podczas organizowania cieszących się dużym powodzeniem pikników rodzinnych.

Pan Bernard Materne był szanowanym, cenionym i zasłużonym mieszkańcem wsi Krasiejów, który zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wyjątkowa Osobowość o wysokiej kulturze osobistej i dużej wiedzy na temat lokalnej historii. Zmarł niespodziewanie dn. 8 listopada 2020r. 

Żegnamy Cię Nestorze Krasiejowa. Spoczywaj w pokoju! Żonie i Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa, DFK, Sołtys, Rada Sołecka

Wywiady z panem Bernardem Materne link

Pogrzeb odbędzie się 11. listopada o godz. 13.00 w kościele parafialnym.