Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-06-23 08:35:16

Aktualności

Będzie ulica Krzysztofa Spałka w Krasiejowie.

Dnia  26.04. na sesji Rady Miejskiej radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę o nazwaniu nowej ulicy dojazdowej do JuraParku imieniem Krzysztofa Spałka - zasłużonego dla Krasiejowa i regionu  zmarłego w 2019r. byłego mieszkańca, odkrywcę lokalnych skamieniałości. Jest to realizacja interpelacji Radnego Jana Polaczek i  pozytywnego głosowania Radnego Tadeusza Markulaka  oraz pozytywnej opinii Rady Sołeckiej wsi Krasiejow, która skierowała taki wniosek do gminy.