Stowarzyszenie Miłosników Krasiejowa - www.krasiejow.pl

e-mail:
www:
Data wydruku: 2022-05-29 00:19:03

Aktualności

Będzie nowy punkt świetlny na ul. Brzeziny

W dniu 6 maja 2022 r. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek podpisał umowę na zadanie „Budowa nowych punktów świetlnych cz. nr 1”, które realizować będzie firma LUMEN Grzegorz Hadaś z siedzibą w Oleśnie. W ramach umowy Wykonawca położy nowe linie kablowe oraz postawi stalowe słupy oświetleniowe wraz z oprawą LED. Nowe punkty świetlne powstaną w czterech sołectwach, w tym w Krasiejowie na ulicy Brzeziny. Zadanie ma zostać ukończone w pierwszej połowie lipca tego roku. Wartość całkowita przedsięwzięcia w gminie wyniesie 316 429,80 zł.

 Żr. UMiG Ozimek