Środowisko geograficzne

Wody

Wody opadające na teren wsi w postaci różnych opadów zaopatrują rośliny w wodę. Obecność lasów pozwala na jej zretencjonowanie, którą ułatwia płytkie występowanie poziomu wodonośnego.

Głównym ciekiem wsi jest Mała Panew - dopływ Odry i Myślinka - dopływ Małej Panwi. Rzeka Mała Panew rozpoczyna swój bieg na wysokości 345 m n.p.m. wśród wzniesień na progu Woźnickim. Jej źródła znajdują się w terenie bezleśnym, koło wsi Cynków, około siedem kilometrów na południowy – wschód od miasta Woźniki. Na terenie wsi rzeka płynie ze wschodu na zachód i w miejscowości Jedlice wpada do jeziora Turawskiego. Cała długość rzeki wynosi 131.8 km z czego na teren wsi Krasiejów przypada około 6 km jej biegu. Wody w Małej Panwi powinny spełniać wymogi I klasy czystości. Obecnie w wodzie pływają ryby takie jak: pstrągi, płocie, leszcze, szczupaki, okonie. Na terenie Krasiejowa można zaobserwować ślady bytu bobrów, co świadczy o dobrym stanie czystości wody.

Wody rzeki mogą być wykorzystane do celów turystycznych takich jak: kajakarstwo czy wędkowanie.

Rzeka Małapanew kilkakrotnie wylewała. Wielka powódź miała miejsce w roku 1854. W trakcie kolejnej powodzi w 1939 r. w wyniku oberwania chmury  rzeka wylała, a jej wody objęły duży obszar wsi. Przerwana została szosa wiodąca do centrum. Zaraz po wojnie w wyniku roztopów kra zatamowała ówczesną zaporę koło młyna co spowodowało zalanie lewobrzeżnej części wioski. Kolejna powódź miała miejsce w 1977 r po oberwaniu chmury nad Spórokiem. Jeszcze latem 1981 r stan wody w rzece był bardzo wysoki. Największa powódź w historii Krasiejowa nastąpiła w lipcu 1997 r. Rzeka przelała się przez wały ochronne i zalała znaczną część pól i łąk uprawnych. Ostatnia  powódź miała miejsce w maju w roku 2010.

Stan wody w Małej Panwi w lipcu w roku 1997

Powodzie w historii Krasiejowa:

1819, 1830, 1838, 1845, 1850, 1854, 1903, 1923, 1939, 1968, 1977, 1997, 2010.

Na terenie obszaru dorzecza Małej Panwi utworzono Związek Gmin „Dolna Mała Panew” zarejestrowany 7 kwietnia 1995. Głównym jego celem jest poprawa stanu czystości wód Małej Panwi i Turawy. Związek opracował koncepcję systemów odprowadzania ścieków dla wszystkich gmin członkowskich : Turawa, Chrząstowice, Ozimek, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Kolonowskie, Zębowice, Dobrodzień. W ramach projektu „Rozwój turystyki w gminie Ozimek” min. rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Antoniowie co ma duże znaczenie dla ochrony środowiska gminy. Z dniem 31 grudnia 2013 ze związku wystąpiła gmina Kolonowskie.

W maju 2014 roku do związku należały gminy: Chrząstowice, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Ozimek, Turawa i Zębowice.

Sylwia Widawska

  • Data aktualizacji: 2024-07-24 18:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 687 563