Środowisko geograficzne

Geologia

20170812_163348.jpg, Ił kajprowy w  JuraParku (SW)
Ił kajprowy w JuraParku (SW)

Na obszarze wsi występują na powierzchni triasowe iły kajprowe oraz skały czwartorzędowe.

Iły kajprowe o czerwonym zabarwieniu występują na powierzchni we wschodniej części wsi. Na całym obszarze dorzecza Małej Panwi iły występują pod niewielką miąższością osadów plejstoceńskich. Dominującymi osadami są skały akumulacji wodno - lodowcowej i lodowcowej oraz rzecznej. W Dolinie Małej Panwi występują piaski rzeczne różnoziarniste, kwarcowe. Holocen reprezentują osady współczesnych rzek: piaski, żwiry, gliny i namuły, występujące w dolinach cieków przepływających przez wieś.

  • Data aktualizacji: 2024-07-24 18:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 687 578