Środowisko geograficzne

Świat zwierząt

Świat zwierząt Krasiejowa jest równie bogaty jak szata roślinna. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali regionu a nawet kraju. Wśród zwierząt bezkręgowych na uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka - tygrzyk paskowany. Jest to najbarwniejszy krajowy pająk, osiągający do 2 cm długości.

Jego odwłok posiada naprzemian ułożone żółte i czarne paski. Występują tu również rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną a stosunkowo często spotykanych należą biegacze: ogrodowy, wręgaty i granulowaty, spotykane na terenie całej wsi. W borach sosnowych występuje coraz rzadziej chrząszcz z rodziny kózkowatych o bardzo długich czułkach - tycz cieśla. Dosyć pospolicie występują w Krasiejowie chronione trzmiele. Najczęściej spotykany jest trzmiel ziemny, gnieżdżący się w norkach w ziemi lub różnego rodzaju szczelinach między kamieniami.

Grupa zwierząt kręgowych posiada również swoich rzadkich przedstawicieli, których spotkać można w na terenie wsi Krasiejów. Z ryb zaliczyć do nich należy słonecznicę, różankę żyjące w starorzeczach Małej Panwi i gliniankach. Występują tu również liczne gatunki płazów. Spotkać tu można traszkę zwyczajną, traszkę grzebieniastą, żabę trawną, żabę wodną, ropuchę szarą, ropuchę zieloną i bardzo rzadką ropuchę paskówkę, występującą tylko na terenie kopalni gliny oraz coraz rzadszą rzekotkę drzewną. Płazy te odbywają gody w stawach i drobnych zbiornikach znajdujących się na terenie wsi. Spośród gromady gadów żyją tu trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna i padalec zwyczajny. W okolicach Krasiejowa spotkać można również węże - bardzo pożytecznego zaskrońca, żmiję zygzakowatą oraz rzadkiego w Polsce gniewosza plamistego. Z bardzo wielu spotykanych tu gatunków ptaków lęgowych, do najbardziej interesujących zaliczyć należy bociana czarnego gnieżdżącego się w lesie w południowej części Krasiejowa. Na wilgotnych łąkach w dolinie Małej Panwi występuje derkacz, gatunek zagrożony w skali światowej. Największą osobliwością Krasiejowa, jeżeli chodzi o gromadę ssaków, jest występowanie bobra, którego spotkać można w Małej Panwi. Spośród wielu innych gatunków ssaków występujących w okolicach Krasiejowa, do bardziej interesujących należy zaliczyć gronostaja, koszatkę, wydrę, ryjówkę aksamitną, tchórza zwyczajnego oraz łasicę łaskę. Występują tu również gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanymi są: gacek brunatny i mopek, który posiada najciemniejsze ubarwienie ze wszystkich naszych nietoperzy.

Autor: Krzysztof Spałek

  • Data aktualizacji: 2024-07-24 18:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 687 562